Kaunatas pagasts


Go to content

Olimpiādes, konkursi 

Veiksmīgs 2016./2017.mācību gads Kaunatas vidusskolā

Highslide JSJūnija beigas parasti gaida ne tikai tie, kam atvaļinājums vai brīvlaiks, bet arī vidusskolu absolventi, jo tad tiek atsūtīti CE rezultāti, kas apliecina, ka izvēlētais ceļš vidusskolā ir bijis vairāk vai mazāk sekmīgs un stiprina apņēmību doties tālāk. Šogad pēc eksāmenu rezultātiem Kaunatas vidusskola ierindojas valsts vidusskolu reitinga tabulā 76. vietā. Visus CE Kaunatas vidusskolēni ir nokārtojuši virs novada vidējās atzīmes līmeņa: latviešu valodā 51,02 (novadā 45,32) – skolotāja Ināra Paramonova, matemātikā – 53,37 (nov. – 37,88) – skolotāja Biruta Potašova, angļu valodā – 55,91 (nov. – 46,16) – skolotāja Anita Klismete, krievu valodā – 81,75 (nov.-65,02) – skolotāja Aleksandra Čuhnova.

Mācību gada beigas ir laiks, kad var redzēt visus tos skolēnus, kuri visu mācību gadu ir sekmīgi un produktīvi ieguldījuši savu enerģiju gan savas nākotnes veidošanā, gan skolas vārda popularizēšanā, piedaloties gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gūstot ne mazums godalgotu vietu un lauru Kaunatas vidusskolai, sagādājuši daudz patīkamu brīžu skolotājiem, kas veltījuši savu laiku un prasmes, gan vecākiem, kuru atbalsts ir bijis ikdien. Tā pasākumā „Skolas laureāts 2017” tika godināti šādi skolēni un skolotāji:

1. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē – Liāna Zeltiņa (sk. Biruta Potašova)

1. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Liāna Zeltiņa (sk.Žanna Kistere)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē – Liāna Zeltiņa (sk.Ināra Paramonova)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē – Liāna Zeltiņa (sk.Vladislavs Kisteris)

1. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Ilze Verpakovska (sk.Žanna Kistere)

2. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē – Ilze Verpakovska (sk.Ingrīda Ūzulāne)

3. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē – Ilze Verpakovska (sk.Aija Gribuste)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē – Ilze Verpakovska (sk.Oksana Ščukina – Kilaitene)

3. vieta Latgales reģiona angļu valodas olimpiādē – Ilze Verpakovska (sk.Marina Ameļčenkova)

1. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ekonomikas olimpiādē – Dmitrijs Plops (sk.Juris Klismets)

3. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē – Dmitrijs Plops (sk.Vladislavs Kisteris)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē – Dmitrijs Plops (sk.Irēna Selivončika)

3. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē – Līna Šlapakova (sk.Žanna Kistere)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē – Līna Šlapakova (sk.Ingrīda Ūzulāne)

2. vieta Latgales reģiona starpnovadu krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē – Līna Šlapakova (sk.Marija Mukāne)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības valsts bioloģijas olimpiādē – Toni Anželo Fernandes (sk.Oksana Ščukina – Kilaitene)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības valsts ķīmijas olimpiādē – Toni Anželo Fernandes (sk.Žanna Kistere)

2. vieta Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē – Toni Anželo Fernandes (sk.Ilona Peļņa)

2. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības valsts valodas olimpiādē – Artjoms Belodedovs (sk.Marija Mukāne)

3. vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē – Ērika Peļņa (sk.Ilona Peļņa)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē – Maksims Ameļčenkovs (sk.Vladislavs Kisteris)

Atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē – Elvīra Vasilevska (sk.Aija Gribuste)

2. vieta Latgales reģiona starpnovadu krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē – Laila Pavlovska (sk.Marija Mukāne)

3. vieta Latgales reģiona angļu valodas olimpiādē – Sandra Nainiša (sk.Marina Ameļčenkova)

Valsts un Latgales reģiona konkursu individuālajā sniegumā uzvarētāju saraksts (visiem skolotāja Sandra Viša):

1. vieta Stāstnieku konkursā valsts mērogā – Enija Kuzminska

1. pakāpes diploms dziedātāju konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija” folkloras kopas «Rāznaviņa» dalībniecei Ziemeļlatgales un valsts līmenī– Ievai Sutinai

1. pakāpes diploms dziedātāju konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija” folkloras kopas «Rāznaviņa» dalībniecei Ziemeļlatgales un valsts līmenī – Ērikai Ruhmanei

2. pakāpes diploms dziedātāju konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija” folkloras kopas «Rāznaviņa» dalībniekam Ziemeļlatgales līmenī – Kasparam Bačkuram

1. pakāpe tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” valsts līmenī – folkloras kopas “Rāznaviņa” muzikantu kapelai, jaunākajai grupai

2. pakāpe tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” valsts līmenī – folkloras kopas “Rāznaviņa” dalībniekiem, vecākajai grupai

2. pakāpe rotaļu un pāru deju konkursā valsts līmenī – folkloras kopas “Rāznaviņa” dejotājiem

2. pakāpe kadriļas konkursā valsts līmenī – folkloras kopas “Rāznaviņa” dejotājiem

1. pakāpe rotaļu un pāru deju konkursā Ziemeļlatgalē folkloras kopas “Rāznaviņa” dejotājiem

1. pakāpe kadriļas konkursā Ziemeļlatgalē folkloras kopas “Rāznaviņa” dejotājiem

1. pakāpe tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” Ziemeļlatgalē – folkloras kopas “Rāznaviņa” muzikantu kapellai, jaunākajai grupai

1. pakāpe tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” Ziemeļlatgalē – folkloras kopas “Rāznaviņa” dalībniekiem, vecākajai grupai

Kaunatas vidusskolas projekta “Esi līderis” komandas “Dream Team” godināšana par iegūto 3. vietu valsts mēroga konkursā “Es savai videi” (sk. Irēna Selivončika): 

3. vietas ieguvēja konkursā “Es savai videi”, komandas “Dream Team” dalībniece – Līna Šlapakova

3. vietas ieguvēja konkursā “Es savai videi” valsts līmenī, komandas “Dream Team” dalībniece – Ilze Verpakovska

3. vietas ieguvējs konkursā “Es savai videi” valsts līmenī, komandas “Dream Team” dalībnieks – Inguss Sutins

Kaunatas vidusskolas sporta laureāti – izcilnieki (sk. Edgars Teivāns):

Staņislavs Jermakovs – 12. kl.

Renārs Duļķevičs – 8.a kl.

Nataļja Gavrilova – 5.a kl.

Dainis Rusakovs – 5.a kl.

Liāna Zeltiņa – 11. kl.

Bankas” Citadele ”veicināšanas balvas pasniegtas Kaunatas vidusskolas eksakto zinātņu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem: 

Liāna Zeltiņa – godalgoto vietu ieguvēja matemātikas, ķīmijas, fizikas mācību priekšmetu olimpiādēs

Ilze Verpakovska – godalgoto vietu ieguvēja ķīmijas, fizikas, bioloģijas mācību priekšmetu olimpiādēs

Dmitrijs Plops -– godalgoto vietu ieguvējs ekonomikas fizikas mācību priekšmetu olimpiādēs

Līna Šlapakova – godalgotās vietas ieguvēja ķīmijas mācību priekšmeta olimpiādē

 Toni Anželo Fernandes – godalgoto vietu ieguvējs bioloģijas, ķīmijas mācību priekšmetu olimpiādēs

Maksims Ameļčenkovs – godalgotās vietas ieguvējs fizikas mācību priekšmeta olimpiādē

Elvīra Vasilevska – godalgotās vietas ieguvēja fizikas mācību priekšmeta olimpiādē

Skolotāji:

Biruta Potašova

Aija Gribuste

Vladislavs Kisteris

Oksana Ščukina Kilaitene

Juris Klismets

Uz pasākumu bija ieradušies arī mecenāti : SIA „Skaida PV”(Viktors Leiņa un Pēteris Katkovskis), viesu nams „Rāznas Stāvkrasti” (Anatolijs Kozlovs), z/s „Tip-top” (Jānis Kuzminskis), SIA „Zaļā sala” (Viktors Tērauds un Rita Tērauda), lai pašrocīgi pasniegtu naudas balvas izcilākajiem skolēniem.

Kaunatas vidusskolā godināti Skolas laureāti — 2015./2016.

Highslide JSKaunatas Tautas namā 30. maijā notika Kaunatas vidusskolas 2015./2016. mācību gada noslēdzošais svinīgais pasākums „Skolas laureāts – 2016”, kas sapulcināja kopā skolēnus, skolotājus un vecākus.

Izskanot Rēzeknes novada himnai, visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa. Pasākuma norises sākumā tika godināti priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu vecāki.

Vislielāko skolas atzinību saņēma Toni Anželo Fernandes par 3. vietu latviešu valodas un literatūras 42. valsts olimpiādē, par 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ilona Peļņa), par 3. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene – Ščukina), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ingrīda Ūzulāne), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere).

Kā nākamā tika slavināta Liāna Zeltiņa par 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Biruta Potašova), par 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene- Ščukina), par 3. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē (sagatavoja skolotājs Vladislavs Kisteris), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere).

Tāpat skolas atzinību saņēma Dmitrijs Plops par 3. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene-Ščukina), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē (sagatavoja skolotājs Vladislavs Kisteris), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Irēna Selivončika).

Vēl skola slavināja arī Ēriku Peļņu par 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ilona Peļņa), Artjomu Belodedovu par 1. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības valsts valodas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Marija Mukāne), Ilzi Verpakovsku par 3. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Aija Gribuste), Līnu Šlapakovu par 3. vietu starpnovadu krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Marija Mukāne), Rolandu Katkovski par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Irēna Selivončika), Ēriku Rukmani par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Skaidrīte Ūzuliņa), Vladu Kaļiņinu par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē (sagatavojas skolotāja Aleksandra Čuhnova).

Svinīgajā pasākumā tika godināti skolas četri tautas deju kolektīvi, kas Rēzeknes un Viļānu novadu tautas deju skatēs izcīnījuši trīs I pakāpes un vienu II pakāpes diplomu: „Jumalāni”- 10.-12. klašu dejotāji (vadītāja Regīna Katkovska); 2.-3. klašu, 4.-6. klašu, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvi (vadītāja Alla Silova).

Skolas laureātu pateicības balvas saņēma arī Rēzeknes un Viļānu novadu konkursa „Mini mīklu”(1.-4. klasēm) 3. vietas ieguvēji, komandu sagatavoja skolotāja Guna Savicka.

Skola pateicās Enijai Kuzminskai, 1. vietas ieguvējai savā vecuma grupā XIX stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2015”, kurā pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem. Enija bija labākā arī Ziemeļlatgales novada Stāstnieku konkursā folkloras kopām Andrejdienā (sagatavoja skolotāja Sandra Viša).

Skolas laureātu vidū bija Kaspars Bačkurs, kurš Rēzeknes un Viļānu novadu skolu skatuves runas konkursā ieguva 1. vietu un Latgales reģiona konkursā 3. vietu (sagatavoja skolotāja Velta Podvinska).

Tika sveikti Rēzeknes un Viļānu novadu I pakāpes un Latgales reģiona II pakāpes koru skates „Tauriņu balsis” uzvarētāji , 1.-4. klašu kora dalībnieki (vadītāja Maruta Čudare).

Balvas saņēma folkloras kopas „Rāznaviņa” dalībnieki, kuri ir izcīnījuši I pakāpes diplomu Rēzeknes un Viļānu novadu skolu folkloras skatē un I pakāpes diplomu Ziemeļlatgales folkloras kopu skatē (vadītāja Sandra Viša).

Uz pasākumu „Skolas laureāts-2016” tika aicināti arī labākie Kaunatas vidusskolas sportisti, 3.-12. klašu skolēni, kuri guva uzvaras Rēzeknes un Viļānu novadu, Latgales reģiona un valsts mēroga sacensībās, kā arī viņu skolotāji Edgars Teivāns, Arnis Žogots , Eļa Astiča.

Daudzi skolēni (kopā 27) saņēma uzslavas un skolas piemiņas balvas par teicamām un labām sekmēm mācībās.

Klašu reitingā 2015./2016. mācību gadā 1. vietu ieguva 11.a klase, vidējais klases sekmju vērtējums 6.83, klases audzinātāja Biruta Potašova; 2. vietu ieguva 4.a klase, vidējais klases sekmju vērtējums 6.75, klases audzinātāja Velta Podvinska; 3. vieta 5.a klasei, vidējais klases sekmju vērtējums 6.71, klases audzinātāja Dace Zagorska.

Skolas atzinības rakstu saņēma skolotāja Līga Uzulnīce, kura piedalījās „Latvijas Avīzes”, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Izglītības fonda konkursā „Jaunais skolotājs” un kļuva par 2016. gada konkursa laureāti.

Godināšanas pasākuma dalībniekus un visus klātesošos priecēja pašu laureātu koncertprogramma un kopējā fotografēšanās.

Pasākuma noslēgumā tika iedibināta jauna tradīcija — pasniegta „Kaunatas uzņēmēju balva – 2016”. To saņēma pieci skolēni, kuri 2015./2016. mācību gada laikā ar savu centību un gūtajiem panākumiem ir kaldinājuši uzvaras un cēluši godā Kaunatas vidusskolu.

Kaunatas vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki izsaka pateicību par atbalstu skolēnu gūto panākumu novērtējumā „ Kaunatas uzņēmēju balva-2016” dibinātājiem, mecenātiem — SIA “Zaļā sala R” ( Ritai un Viktoram Tēraudiem), SIA “Skaida PV”( Pēterim Katkovskim un Viktoram Leiņam), viesu namam “Rāznas stāvkrasti” (Anatolijam Kozlovam). Mēs pateicamies arī Swedbank Rēzeknes filiālei par sagādātajām dāvanām.

Izskanot pēdējiem aplausiem, laureāti devās nobaudīt „Skolas laureāta torti”.

2013./2014. mācību gads

21.02.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm. Mūsu skola tika pārstāvēta kuplā skaitā un arī godalgu skaits neatpalika.  6.a klases skolniece Ilze Verpakovska izcīnīja 1.vietu, bet viņas klasesbiedrene Elvīra Verpakovska ieguva 2.vietu. Paldies viņu skolotājai Aijai Gribustei par skolēnu sagatavošanu tik sekmīgiem startiem novada līmenī.  Arī 8.a klases skolniecei Liānai Zeltiņai starts novada olimpiādē bija ļoti veiksmīgs, jo arī tika iegūta 1.vieta. Pladies Liānas skolotājai Birutai Potašovai par ieguldīto ražīgo darbu. Labi veicās arī 5.a klases skolniecei Jolantai Bačkurei, kura ieguva atzinību. Izsakām pateicību Jolantas matemātikas skolotājai Karīnai Belovai  par godprātīgi paveikto darbu.

11.02.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiāde. Tajā mūsu skolas 9.b klases skolēns Romāns Ramkovičs un 9.a klases skolēns Dmitrijs Plops ieguva atzinības. Paldies skolotājai Žannai Kisterei, kura rosina skolēnus iepazīt un mīlēt ķīmiju, motivē viņus sekmīgiem startiem.

31.01.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde, kurā 12.a klases skolnieks Raimonds Katkovskis ieguva atzinību. Paldies ģeogrāfijas skolotājai Irēnai Selivončikai par ieguldīto nesavtīgo darbu.

20.01.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.klasei. Mūsu skolas pārstāve Liāna Zeltiņa(8.a klase) ieguva atzinību. Paldies Liānas skolotājai Ilonai Peļņai.

14.01.2014 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā  notika Latgales reģiona atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās mūsu skolas skolniece Ērika Peļņa  guva labus rezultātus, izcīnot 3.vietu). Paldies skolotājai Ilonai Peļņai par radošumu darbā ar talantīgiem skolēniem.

2013.gada 6. decembrī  Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu fizikas olimpiādē 9.-12. klasēm.

Sveicam 10.klases skolnieku Rolandu Katkovski  ar izcīnīto 1.vietu desmito klašu grupā un 9. klases skolnieku Dmitriju Plopu ar iegūto atzinību 9.klašu grupā. Liels paldies Rolanda un Dmitrija fizikas skolotājam Vladislavam Kisterim  par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, kuri katru gadu mūs iepriecina ar labiem panākumiem fizikā.

06.12.2013. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja konkursu sākumskolas posma klasēm”Mini mīklu”.

Uz  konkursu bija ieradušās 17 novada skolu komandas, kurām bija jātbild uz ļoti āķīgiem un sarežģītiem jautājumiem. Konkurss bija ļoti spraigs un īpaši sīva cīņa izvērtās par 1.vietu starp mūsu skolas un Gaigalavas pamatskolas komandām. Gaigalavieši, iegūstot 1.vietu, tikai par puspunktu apsteidza kaunatiešus. Bet tas nemazināja dalībnieku prieku par paveikto.

Mūsu skolu šai konkursā pārstāvēja Deniss Pertnikovs, Elizabete Vasilevska, Ērika Ruhmane, Sergejs Bogdanovs, Arnis Boburovs. Komandu konkursam gatavoja skolotāja Regīna Katkovska.

Paldies skolēniem un skolotājai par tik veiksmīgu startu.

14.11.2013. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klasei. Labus rezultātus guva mūsu skolas 12.klases skolniece Anna Čuhnova, izcīnot 3.vietu.
Paldies Annai un viņas skolotājai Aleksandrai Čuhnovai par veiksmīgu startu.

22.11.2013. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei. mūisu skola tika pārstāvēta kuplā pulkā. 9.klases skolnieks Dmitrijs Plops ieguva un 11.klases skolniece Elīna Selivončika ieguva 3.vietu, bet 11.klases skolniece Lauma Zagorska un 12.klases skolnieks Igors Maslobojevs saņēma atzinības.
Paldies bioloģijas skolotājai Oksanai Ščukinai-Kilaitenei, kura skolēnus māk ieinteresēt ne tikai apgūt standartprasmes, bet arī papildus meklēt, pētīt un padziļināt savas zināšanas.

26.11.2013. nitika Rēzeknes novada vidusskolu komandu konkurss ”Ar sirdi Rēzeknes novadā”, kurā vidusskolēni mērojās zināšanās par Rēzeknes novadu tā visdāžādākajās dzīves nozarēs. Kaunatas vidusskolu pārstāvēja 12.klases skolēni: Daiga Dubovska, Laura Kudravska, Laima Rukmane, Ilona Rupaine, Raimonds Katkovskis. Viņi bija ieguvuši tiesības piedalīties novada konkursā, jo bija izcīnījuši 1.vietu Kanatas vidusskolas atlases konkursā.Gatavojoties šim konkursam, skolēni daudz laika veltīja, meklējot visdažādāko informāciju par Rēzeknes novadu un tā cilvēkiem. Daudz tika strādāts gan skolas bibliotēkā, gan meklēta informācija internetā, iztaujāti vecāki un vecvecāki, daudz lasīts un pētīts. Visu darbību koordinēja vēstures skolotāja Ingrīda Ūzulāne, kā arī klases audzinātāja Eļa Astiča. Ieguldītais darbs nesa vēlamos augļus-izcīnīta 2.vieta. Paldies skolēniem un skolotājām par neatlaidību un darba sparu.

2012./2013. mācību gads

2013.gada 9.aprīlī notika Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiāde 4.klasēm, kurā spraigā  konkurences cīņā atzinību ieguva Kaunatas vidusskolas 4.a klases skolēns Renārs Duļkevičs. Sveicam  Renāru  un viņa skolotāju Gunu Savicku ar sekmīgo startu.

2013.gada 22.februārī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas  olimpiāde 5.-8.klasēm, kurā mūsu skolas skolēni sekmīgi startēja:

7.a klases skolniece Liāna Zeltiņa (skolotāja Biruta Potašova) izcīnīja 1.vietu un 5.a klases skolniece Elvīra Vasilevska (skolotāja Veronika Bernāne) ieguva 3.vietu. Sveicam skolnieces un viņu skolotājas.

2013.gada 19.februārī risinājās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde10.-12.klasēm, kurā 12.klases skolniece Inta Klismete ieguva 3.vietu un 12 klases skolnieks Vitālijs Grišunovs saņēma atzinību. Paldies viņu skolotājai Irēnai Selivončikai.

2013.gada 18.februārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja vides izziņas spēļu konkursu, kurā Kaunatas vidusskolas vides pētnieku komanda: Jolanta Bačkure, Renārs Duļķevičs un Lija Saukāne ieguva 2.pakāpes diplomu izziņas spēlē ”Rāznas nacionālais parks”, bet Linda Loce izcīnīja 3 .pakāpes diplomu vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” ar darbu „Dzijas krāsošana ar dabīgām krāsām”. Paldies skolotājai Lilijai Trūlei, kura māca skolēnus iepazīt vidi un saskatīt tajā to, ko parasta cilvēka acs nemaz nepamana.

2013.gada 14.februārī Kaunatas vidusskolas skolēni priecīgi atgriezās no Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādes 9.-12.klasēm. Sveicam 11.klases skolnieci Ilonu Rupaini ar izcīnīto 2.vietu un 10.klases skolnieku Artūru Bogomolu ar iegūto atzinību un sakām paldies viņu skolotājai Žannai Kisterei.

30. javvārī Kaunatas vidusskolas skolēni sekmīgi piedalījās 1.Rēzeknes pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klašu skolēniem. Olimpiādē tika pārstāvētas arī vairākas Latgales reģiona skolas.Sveicam 5.a klases skolnieces  Ilzi Verpakovsku(2.vieta) un Ēriku Peļņu(atzinība), kā arī viņu skolotāju Ilonu Peļņu.

1.februārī Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Sveicam 9.klases skolnieku Rolandu Katkovski  ar izcīnīto 2.vietu devīto klašu grupā. Liels paldies Rolanda matemātikas skolotājai Veronikai Bernānei par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem.

Sveicam Kaunatas vidusskolas skolēnus un viņu skolotājus, kuri ar labiem panākumiem piedalījušies Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē šī gada 18.janvārī:

Rolands Katkovskis (9.klase)-1.vieta.(skolotāja Biruta Potašova);Igors Maslobojevs (11.klase)- 2.vieta.(skolotājs Vladislavs Kisteris);Renārs Katkovskis(9.klase)-3.vieta.(skolotāja Biruta Potašova).

2012.gada 11.decembrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja mazo zinīšu konkursu ‘Mini Mīklu”, kurā Kaunatas vidusskolas komanda sīvā konkurencē izcīnīja 2.vietu. Sveicam 4.a klases skolēnus Undīni Strupišu, Mairi Kablanovu, Jolantu Bačkuri, Mairi Čanguli-Čivkuli un Renāru Duļķeviču, kā arī skolotāju Gunu Savicku, kura sagatavoja skolēnus šim startam.

2012.gada 5.decembrī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei, kurā 3.vietu ieguva 12. klases skolniece Inta Klismete un atzinības saņēma 11.klases skolniece Ilona Rupaine un 12.klases skolniece Kristīne Vonda. Paldies arī viņu skolotājai Anitai Klismetei.

2012.gada 29.novembrī Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 11.-12.klasei un ieguva 2 atzinības. Sveicam 12.klases skolnieci Lindu Bankovsku un 11.klases skolnieku Igoru Maslobojevu, kā arī viņu skolotāju Oksanu Ščukinu-Kilaiteni.


Back to content | Back to main menu