Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas administrācija

Ināra Paramonova
Kaunatas vidusskolas direktore
Anita Klismete
Direktora vietniece izglītības jomā
Santa Viša Gaisiņa
Direktora vietniece audzināšanas jomā
Biruta Potašova
Direktora vietniece izglītības jomā
(informatikā)

Back to content | Back to main menu