Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas administrācija

Alīna Gendele
Kaunatas vidusskolas direktore
Anita Klismete
Direktora vietniece izglītības jomā
Biruta Potašova
Direktora vietniece izglītības jomā
(informatikā)
Ināra Paramonova
Direktora vietniece izglītības jomā
(audzināšanas darbā)

Back to content | Back to main menu