Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas bibliotēka

Vispārīga informācija

http://kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/kaunatas-vidusskolas-biblioteka

Bibliotekāre: Alla Silova

Lasītavā ir pieejami:

datori ar interneta pieslēgumu, multifunkcionālā iekārta

Bibliotēkas darba laiks

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

08.00 – 14.30 16.00 – 16.15

08.00 – 13.00 16.00 – 16.15

08.00  – 16.15

08.00 – 13.00.16.00 – 16.15

                            *12.10-12.40 pusdienu pārtraukums 

                            2020.g.

Pieejamie preses izdevumi:

 • Ilustrētā Junioriem

 • Ilustrētā zinātne

 • Izglītība un Kultūra

 • Praktiskie rokdarbi

 • A 12

 • Sports

 • IR

 • Kaunatas vēstnesis

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

I. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

 • Skolas bibliotēka apkalpo Kaunatas vidusskolas skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, skolas absolventus, pagasta iedzīvotājus.

 • Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.

 • Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

 • Katram reģistrētam lasītājam iekārto savu lasītāja formulāru, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus, ir norādītas ziņas par to atdošanas termiņiem un ar lietotāja parakstu apstiprināta iespieddarba saņemšana.

II. Bibliotēkas lietotāja tiesības

 • Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

 • Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

 • Iepazīties ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

 • Izmantot lasītavā jebkuru bibliotēkā esošu iespieddarbu.

 • Saņemt lietošanā uz mācību gadu mācību procesam paredzētās mācību grāmatas.

 • Prasīt palīdzību grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.

 • Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus un izstādes.

III. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

 • Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

 • Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus. Ja grāmata tīšām sabojāta, tās vietā jāiegādājas jauna, par to vienojoties ar bibliotekāru. Ja skolēns tīši sabojājis savas vai kāda cita skolēna grāmatas, viņš tiek izslēgts no bibliotēkas lasītāju skaita un nākamajā mācību gadā grāmatas nesaņem.

 • Apvākot skolas izsniegtās mācību grāmatas.

 • Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

 • Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus.

 • Ievērot klusumu un kārtību bibliotēkas telpās.

 • Bibliotēkas telpās atslēgt personiskā mobilā telefona skaņas signālu.   

IV. Bibliotēkā aizliegts:

 • Traucēt citu apmeklētāju darbu;

 • Ienest un lietot pārtikas produktus.

V. Grāmatu lietošanas termiņi:

 • Mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.

 • Pamatfonda grāmatas izsniedz uz 2 nedēļām.

 • Lasītājiem jāievēro grāmatu izmantošanas termiņš, nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi jāpagarina.

 • Īpaši pieprasītu pamatfonda materiālu izsniegšanas termiņš var tikt samazināts, par to brīdina bibliotekārs, izsniedzot attiecīgo krājuma vienību.

 • Enciklopēdijas, retas un vērtīgas grāmatas iespējams izmantot tikai bibliotēkas lasītavā.

 • Mācību gada noslēgumā vai izstājoties no skolas visas grāmatas ir jānodod atpakaļ skolas bibliotēkā.

 • Lietošanas termiņu neievērošanas gadījumā (atkarībā no pārkāpuma ilguma un regularitātes):

 • Parādniekiem var tikt liegta jaunu krājuma vienību saņemšana līdz parādu nokārtošanai,

 • Parādniekiem uz laiku var nedot grāmatas lietošanai mājās, bet atļaut tās lietot tikai bibliotēkas lasītavā,

 • Parādnieki uz laiku var tikt izslēgti no bibliotēkas.

 • Mācību gada beigās visas bibliotēkas grāmatas jānodod atpakaļ bibliotēkā. Parādnieki zaudē tiesības nākamajā gadā pārreģistrēties un lietot bibliotēku līdz parādu nokārtošanai.

VI. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība:

Mācību grāmatas sākumskolai tiek izsniegtas skolotājiem. Pamatskolas un vidusskolas skolēni mācību grāmatas saņem un nodod bibliotēkā BSI Alise

Noderīgas saites

Meklētājdienesti Latvijā

http://www.google.lv/

https://www.latvija.lv/Meklesana – Saišu kolekcija, kas dod iespēju centralizēti piekļūt dažādu institūciju nodrošinātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem

http://www.leta.lv/ – Nacionālā informācijas aģentūra

https://eduspace.lv/ – Mācību satura krātuve „Eduspace”

niid.lv – Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

Pasaule

http://www.searchenginecolossus.com/– Pasaules meklētājservera rādītājs

http://www.vivisimo.com/

http://www.dogpile.com/

Vārdnīcas, enciklopēdijas Internetā, latviešu valodā

http://www.gramata21.lv/– Latvijas iedzīvotāji uz 21.gs sliekšņa

http://www.letonika.lv/– Enciklopēdijas, termini, vārdnīcas

http://www.vvk.lv– Saites uz vārdnīcām Internetā

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sākumlapa– Dažādu nozaru brīvā enciklopēdija

http://termini.lza.lv/term.php– Datortermini latviešu, angļu un krievu valodā

Veselība

http://veselam.la.lv/ – Daudzpusīgs interneta portāls par cilvēka fizisko un emocionālo veselību.

http://balthiv.com/ – Baltijas HIV asociācija

http://pasivasmekesana.lv/infografiks/ – Pasīvā smēķēšana

http://www.esibrivs.lv/ – Būt brīvam no jebkādām atkarībām

Daba

http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/augi_dzivnieki/– Latvijas aizsargājamie augi un dzīvnieki

http://www.ezeri.lv/– Informācija par Latvijas ezeriem

http://www.putni.lv/– Putni Latvijā un pasaulē

http://www.videsvestis.lv/ – Žurnāls

http://neogeo.lv/ekartes/koord2/ – Koordinātu kalkulators

http://neogeo.lv/ekartes/marsrutakalkulators.html – Maršruta kalkulators

http://www.lzj.lv/lv – Biedrība “ LATVIJAS ZAĻĀ JOSTA”

https://www.atkritumi.lv/lv/ – Vides izglītība, atkritumu šķirošana, apsaimniekošana

http://www.arkive.org/– Video sižeti par dzīvo dabu

Datorapmācība

http://atveries.lv/cd/skolas.html – Brīvās programmas, mācību materiāli

http://smartboard.lv/ – Jaunākais par Smart tehnoloģijām

Folklora

http://www.dainuskapis.lv/– Dainas

http://valoda.ailab.lv/folklora/sakamvardi/– Latviešu sakāmvārdu datorfonds

http://latviskadziveszina.lv/ – Latviskā dzīvesziņa

Izglītība, Karjera

http://www.education.lv/

http://www.izglitiba.bzb.lv/?inc=18 – Izglītības ceļvedis

nometnes.lv – Nometnes Latvijā un ārzemēs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/IZGLITIBA – Izglītība, Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

http://www.augstskoluanatomija.lv/ – Latvijas Studentu apvienība

http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf – Profesiju aprakstu katalogs, I sējums. 

http://www.nva.gov.lv/docs/pak_2012.pdf – Profesiju aprakstu katalogs, II sējums. 

http://www.izglitiba-arzemes.lv – Izglītība ārzemēs

Kultūra

http://www.arterritory.com/ – interneta mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā

Literatūra

http://www.lirika.lv/– dzejas portāls

http://www.satori.lv/– literatūras un filozofijas portāls

http://www.lexiline.com/lexiline/lexi51.htm– sanskrits un latviešu valoda

Mūzika

http://www.parmuziku.lv/ – mūzikas žurnāls par mūziku Latvijā un pasaulē

http://www.dziesmas.lv/index.asp?page=songs– dziesmu vārdi, autori

http://www.dziesmuteksti.lv/– ārzemju dziesmu vārdi, izpildītāji

http://www.muzika.lv/– mp3 saites, grupas, dziesmu vārdi, atsevišķiem mūziķiem veltītas lapas u.c.

http://www.music.lv/lv/– ar mūziku saistītas personālijas, iestādes, kolektīvi, žanri u.c.

Pilntekstu elektroniskās grāmatas

http://www.realliteraturedir.com/– pasaules klasiķu biogrāfijas un viņu darbi angļu valodā

http://www.online-literature.com/– dažādu autoru darbi angļu valodā no visas pasaules

http://www.ilibrary.ru/author.html– krievu klasiķu darbi

Politika

http://www.ipu.org/english/parlweb.htm– informācija par nacionālajiem parlamentiem pasaulē

Vēsture

http://www.historia.lv/– Latvijas vēsture Internetā

http://carlo.is.lv/sodien/index.php?datums=01-01– Šī diena pasaulē, latviešu val.

http://www.onthisday.com/  – Šī diena pasaulē, angļu val.

Angļu valodā

http://etext.virginia.edu/DicHist/alpha/alpha-all.html– Ideju vēstures vārdnīca

https://europa.eu/european-union/index_en  – Pamatinformācija par Eiropu

http://www.slideboom.com/presentations – Prezentācijas par dažādām tēmām (arī latviski)

http://www.learningchocolate.com/ – Angļu valodas izrunas apguvei un pilnveidei  

Krievu valodā

http://www.encyclopedia.ru/– enciklopēdiju pasaule

http://www.krugosvet.ru/– informācija, kas aptver dažādas kultūras, mākslas politikas u.c. jomas

http://www.narodru.ru/peoples.html– Krievijas nācijas

Drošība

drossinternets.lv – Drošība internetā

http://www.dzimba.lv/lv/ – Sākumskolas skolēniem spēles, uzdevumu lapas un padomi  par drošības jautājumiem

http://www.vp.gov.lv/?id=531& – Spēle „Sivēns lielpilsētā” ( 6-10 gadus veciem)

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html – Tiešsaistes materiāls “Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”

http://www.bti.gov.lv/lat/informativie_materiali/videoklipi/ – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sociālās reklāmas par bērnu drošību


Back to content | Back to main menu