Kaunatas vidusskola


Go to content

Ārpusstundu pasākumu plāns

 

Kaunatas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2018./2019. m.g. II semestrī

Mērķis

Vērtību apzināšanās, iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Stiprināt skolēnu patriotismu.

Aktualizēt pilsonisko līdzdalību pagasta un novada kultūras dzīvē

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Janvāris

Datums

Tēma

Atbildīgais

Piezīmes

08.01.

Līdzdalība konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra aktivitātēm skolā

V. Podvinska

Līdz 22.01., IP

08.01.-14.01.

Ielūdz Kristīne Stašule - Ziemassvētku kompozīcijas, mājdzīvnieki , vizināšanās ar zirgiem

Klašu. audzinātāji

„Katkovskos”

10.01.

Tikšanās ar mūziķi Lauri Valteri

A. Gendele

9.-12.klases

07.01.-07.02.

Piedalīšanās konkursā “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2018” .

A. Gendele, Skolēnu dome, E. Astiča

Līdz 07.02., IP

11.01.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu Dome

IP

11.01.

Basketbols “Vidusskolu kauss”

E. Teivāns

Dricānu vsk.

15.01.

KAA pasākums „Karjeras laboratorija”

D. Zagorska

Dricānu vsk.

14.-21.01.

„Barikāžu laiks”- atceres pasākumi novadpētniecības darbnīcā un skolas bibliotēkā

S. Inkina, A. Silova

Klases stundās

17.01.

Telpu futbols

E. Teivāns

 

23.01.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem .”Literatūra”

I. Ūzulāne

IP, 1.spēle

26.01.

.Latvijas starptautiskā atzīšana de iure

I. Ūzulāne

Informatīvais stends

26.01.

Latvijas Robotikas čempionāta posms

E. Kairiša

 

26.01-05.02.

Mākslas skolas skolēnu darbu izstāde

D. Zagorska

 

31.01-01.02

Sveču marmorēšanas darbnīca

A. Silova

Bibliotēkā

 

Rēzeknes novada skolu pašpārvalžu sadraudzības pasākums “DrauguBols”

Skolēnu Dome

9.-12.kl., Maltas vsk.

Februāris

 

02.02.

Absolventu salidojums

E. Astiča ,A. Silova

Skolai -154

 

KAA pasākumi „Svētku do-mi-no”, „Kultūras profesiju kokteilis

D. Zagorska

 

10.-13.02

Radošā darbnīca „Sirsniņa”

S. Meļņičenko

1.-4.kl., 5.-8.kl.,9.-12.kl.

12.02.

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss(mazākumtautību plūsma)

Sākumskolas un valodu MK

IP

13.02.

Ēnu diena

Klašu audzinātāji

RTA

14.02.

Valentīna diena skolā. Izstāde bibliotēkā „Dzeja par mīlestību”

Skolēnu dome, A. Silova

 

19.02.

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (latviešu plūsma)

Sākumskolas un valodu MK

IP

22.02.

Rotaļa  “ Tautas bumba”

E. Astiča, E. Teivāns

3.-5.kl., Maltas vsk.

22.02.

Novada pasākums “Jaunatnes gada balva-2018”

E. Astiča

Bērzgales KN

23.02..

Latvijas Robotikas čempionāta posms

E. Kairiša

 

26.02.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „ Kino un teātris”

E. Ūzulāne

IP, 2.spēle

26.02.

RNP nodarbība „Koki ziemā”

R. Indrike

3,kl. plkst. 9.30

28.02.

Folkloras pasākums „Vedam danci 2019”

I. Stolipina

Sprūževas KN

 

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu dome

IP

 

Līdzdalība IP jauniešu iniciatīvu projektu sagatvošanā

Skolēnu dome, E. Astiča

 

 

Tematiskā diskotēka vai ballīte

Skolēnu dome

1.-4.kl.,5.-6.kl.

Marts

01.03.

Skolu jaunatnes  parlaments

Sk. Dome

IP

01.03.

Žetonu vakars

M. Mukāne

Kaunatas TN

05.-09.03.

Izstāde „Apsveikums Starptautiskajā sieviešu dienā”

S. Meļņičenko

5.-9.kl. zēni

06.03.

Tautas deju skate

A. Silova

Rēzeknes KN

08.03.

Piedalīšanās Ziemeļlatgales folkloras programmā „ Vedam danci

I. Stolipina

Sprūževa

08.03.

Apsveikums 8. martā

Skolēnu Dome

Skolas aktu zālē

08.03.

Vara Talants

E. Astiča

Bērzgale

12.03.

Izstāde „Meteņi”

A. Silova

Bibliotēkā

 

KAA pasākums “Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes”

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums „ Topi par meistaru”

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums „Ceļojums profesiju pasaulē”

D. Zagorska

Ekskursija

25.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

S. Inkina, E. Astiča

 

25.-29.03.

Klases stundas Novadpētniecības darbnīcā

S. Inkina, kl. audzinātāji

 

21.03.

RNP “Gājputni un nometnieki- dzīvesvieta, apdraudējumi, aizsardzība”

R. Indrike

8.kl.

22.03.

Koru skate

M. Čudare

IP, 1.-4.kl.

23.03.

Rēzeknes novada Robotikas sacensības

E. Kairiša

Strūžānu TN

26.03.

Galda teniss

D. Čudars

Tiskādu vsk.

28.03.

Ziemeļlatgales  muzikantu un dziedātāju konkursu pusfināli

I. Stolipina

Dricānu KN

29.03.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „Glezniecība un arhitektūra”

I. Ūzulāne

IP,3.spēle

27.03.

Skolas vecāku kopsapulce un klašu sapulces

A. Gendele, kl. audzinātāji

 

 

Tematiskā diskotēka vai ballīte

Skolēnu dome

,7.-12.kl 7.-12.kl.

Aprīlis

 

Līdzdalība IP jaunatnes inventāra projektu sagatavošanā

Skolēnu Dome

 

06.04.

Galda teniss

D. Čudars

Tiskādu vsk.

08-18.04.

Konkurss „Lieldienu tautasdziesmas”

A. Silova

1.-6.kl.

08.-12.04.

Lieldienu dekoru veidošana

S. Meļņičenko, Skolēnu dome

 

09.04.

Skolu jaunatnes parlaments

Sk. dome

IP

12.04.

Tautas deju skate

A. Silova

7.-9.kl.

15.-18.04.

Leļļu teātra izrādes

V. Podvinska

 

16.04.

Lielā Talka

V. Taukače, E. Astiča, Skolēnu dome

 

17.04.

Krosa stafetes

E. Teivāns, E. Astiča

 

17.04.

RNP “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “

R. Indrike

9.kl.

18.04.

Festivāls angļu valodā „ Ost or West- home is best”

A. Klismete

1.-9.kl.

17.-18.04.

Tautas deju skate

A. Silova

1.-6.kl.

23.04.-03.05.

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Pavasara lietussargi”

D. Zagorska

 

24.04.

Ziemeļlatgales folkloras kopu sarīkojums-skate

I.Stolipina

Makašāni

26.04.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „Mūzika”

I. Ūzulāne

IP

26.04.

Erudīcijas konkurss 4.-5.kl.” Mans novads”

A.Silova, R. Spruževnieka

Bibliotēkā

27.04.

Folkloras fināli Rīgā

I. Stolipina

 

26.04.

Ziemeļlatgales folkloras kopu sarīkojums-skate

I. Stolipina

Makašāni

27.04.

Latvijas Robotikas čempionāta posms

E. Kairiša

 

30.04.

1.maijs- LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki

E. Astiča

Informatīvais materiāls

 

Tematiskā diskotēka vai ballīte

Skolēnu dome

 

 

KAA pasākums ‘”Iepazīsti  TeĀtri!”

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums „ Studentu kurpēs”

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums „ Skills Latvia 2019”

D. Zagorska

 

Maijs

03.05.

Baltā galdauta svētki. Ielu stafešu skrējiens

E. Astiča, E. Teivāns,

M. Čudare, A. Silova,I. Stolipina

Kaunatas ciemata estrāde

04.05.

Skrējiens „ Rāzna –Mākoņkalns 2019

E. Teivāns, E. Astiča

 

 

Gatavošanās Rēzeknes pusmaratonam

E. Teivāns, E. Astiča

01.06., Rēzeknē

08.05.

Vieglatlētika

E. Teivāns

Malta

08.05.

Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

S. Inkina, I. Ūzulāne, E. Astiča

 

07.-10.05.

Leļļu teātra izrādes

V. Podvinska

 

08.05.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu Dome

 

09.05.

Eiropas diena

I. Ūzulāne, kl. audz.

 

09.05.

Vieglatlētika

E. Teivāns

Malta

10.05.

Mātes diena

E. Astiča, M. Čudare, A. Silova

 

11.05.

Latvijas Robotikas čempionāta posms

E. Kairiša

 

13.-16.05.

Prezentācija „Divpadsmitie”

11.klase

 

14.05.

“Mārītes foto”

E. Astiča, kl. audzinātāji

 

14.05.

Vieglatlētikas-4 cīņa

E. Teivāns

 

 

KAA pasākums “Kinologa meistarklase”

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums ” Profesiju diena

D. Zagorska

 

 

KAA pasākums „Uzņēmējdarbības noslēpumu izlūkgājiens

D.Zagorska

 

17.05

Skolas pēdējais zvans

E. Astiča, Sk. dome, 8.ab,11.kl.

 

18.-19.05

Nacionālais sarīkojums „Pulkā eimu, pulkā teku”

I. Stolipina

Iecava

25.05.

Festivāls „ Latvju bērni danci veda”

A. Silova

Alūksne

27.- 31.05.

Interešu izglītības pulciņu darba prezentācija

E. Astiča, pulc. darba vadītāji

 

29.05.

Pasākums „Skolas laureāts”

Administrācija

Kaunatas TN

30.05.

Tūrisma diena

E. Teivāns, E. Astiča

 

31.05.

Laikmetīgā cirka izrāde” Stadiona atklāšanas pasākums

A. Gendele, E. Astiča, E. Teivāns

 


Direktora vietn. audzināšanas darbā:                                 E.Astiča

 


Back to content | Back to main menu