Kaunatas pagasts


Go to content

Pasākumu plāns  

 

Kaunatas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2022./2023.m.g. I semestrim

Mērķis

Pilsoniskā līdzdalība un iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos un valsts notikumiem.

Uzdevumi

Aktīvi līdzdarboties skolas, pagasta , novada un valsts kultūras dzīvē

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Veicināt iesaistīšanos jauniešu kustībā Eiropas līmenī

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi un sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

 

Datums

Tēma

Atbildīgais

Piezīmes

Septembris

1.09 

Zinību dienas svētku līnija “Skolas grāmata”

S. Meļņičenko 

 

12.-30.09 

Dzejas dienas 

S. Meļņičenko,

A. Silova,

Klašu audzinātāji

 

8.-14.09

Meža izzināšanas dienas

I. Broliša, I.Peļņa,  

Ž. Kistere,

S. Meļņičenko

Sarkaņkalns,

Janapole

23.-14.09

Drošības nedēļa skolā

Klašu audzinātāji

 

28.09

Teātra izrāde Lūznavā

S. Meļņičenko

 

29.09

Debašu projekts

"Kaunata runā Eiropā" 8.-9. klasēm

Skolēnu dome,

S. Meļņičenko,

I. Paramonova

Piedalās

Ezernieku vsk,

Stoļerovas psk.

26.09-3.10

 

 

 

Oktobris

5.10

Skolotāju diena "Kad ceļā satiecc skolotāju!"

Skolēnu dome

S. Meļņičenko

 

10.-14.10

Projekts "Active Youth" vides objektu veidošana

un prezentācija.

S. Meļņičenko,

I. Paramonova,

Skolēnu dome,

Klašu audzinātāji

 

17.-21.10

Karjeras nedēļa.

Klašu audzinātāji

 

21.10

Konkurss vidusskolēniem

"Ar sirdi Rēzeknes novadā"

I. Ūzulāne

IP, 10.00

Novembris

1.-30.11

Latvijas mēnesis

Klašu audzinātāji

Audzin. stundās

10.11

Mārtiņa gadatirgus

S. Meļņičenko,

I. Broliša,

D. Baltkāje

Piedalās ciemiņi-

Viļānu folkloras

kopa

11.11

Lāčplēša dienas pasākumi:

1.-4. kl. Ierindas skate,

5.-8. kl. stafetes,

9.-12. kl. "Skollas Lāčplēsis 2022"

S. Meļņičenko,

E. Teivāns,

Skolēnu dome

 

15.11

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas

koncerts

S. Meļņičenko,

Klašu audzinātāji

 

16.11

Konkurss pamatskolu komandām

"Mana Latvija 2022"

I. Ūzulāne

 

24.11

Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" un

Danču vakars folkloras kopām.

D. Baltkāje

 

28.11

Pirmās Adventes svētbrīdis

R. Katkovska

 

Decembris

8.12

Stāstnieku konkursa

"Teci, teci, valodiņa 2022" fināls

D. Baltkāje

Rīga

14.12

Konkurss sākumskolēniem "Mini mīklu 2022"

R. Sprūževnika

IP, 10.00

23.12

Ziemassvētku pasākumi

S. Meļņičenko

 

 

Sastādīja:  dir.v.audz.d. S. Meļņičenko

 


 

 


Back to content | Back to main menu