Kaunatas pagasts


Go to content

Pasākumu plāns  

Kaunatas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2020./2021.m.g. I semestrim

Mērķis

Vērtību apzināšanās, iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Stiprināt skolēnu patriotismu.

Aktualizēt pilsonisko līdzdalību pagasta un novada kultūras dzīvē

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Septembris

Datums

Tēma

Atbildīgais

Piezīmes

1.09

Svinīgā līnija, pirmklasnieku sveikšana.

I.Paramonova

 

14.-18.09

Dzejas dienas – dzejas lietussargu izstāde.

I.Paramonova, I.Peļņa

 

16.09

Diskusiju cikls Daugavpilī “Ar Eiropas tvierīņi Latgolā”

I.Paramonova, Skolēnu Dome.

 

21.-25.09.

Drošības nedēļa. Tikšanās ar VUGD pārstāvi, grafiti darbnīca.

I.Paramonova, kl.audz.

 

26.09

Popiela “Stilu kari”.

I.Paramonova, A.Jurēviča, D.Baltkāje, S.Meļņičenko, S.Sutina

 

Visu mēnesi

Pieteikšanās uzņēmējdarbības pulciņam “Esi uzņēmējs!”

M.Hartmane

 

Oktobris

 

28.09-2.10

Skolotāju dienas pasākums “Un tagad, skolotāj, Tu mazliet apsēdies!”

Skolēnu Dome, I.Paramonova

 

5.-9.10

Frēžu meistardarbnīca ar D.Kļaviņu.

M.Hartmane

 

 

Ideju ģenerēšanas darbnīca ar J.Šaudiņu.

M.Hartmane.

 

6.10

Latgales plānošanas departamenta “Uzņēmēju skola”

M.Hartmane

 

7.10

Diskusiju cikls Rēzeknē.

Skolēnu Dome, I.Paramonova

 

26.-30.10

Karjeras nedēļa. Tikšanās ar VRK pārstāvjiem.

D.Zagorska

 

27.10.

Konkurss vidusskolēniem „Ar mīlestību Rēzeknes novadā”

I.Ūzulāne

IP, 10.00

Novembris

1.-30.11.

Latvijas mēnesis

Kl.audzin.

Audzin.st.

6.11

Mārtiņa gadatirgus.

I.Paramonova,

Kl.audzin.

 

11.11

Lāčplēša dienas pasākumi: leļļu teātris, Lāčplēša dienas vēsture, „Skolas Lāčplēsis.”.

V.Podvinska, I.Ūzulāne,E.Teivāns

 

 

17.11

18.novembra pasākums “Trīs zvaigznes”.

I.Paramonova

 

20.11.

Konkurss pamatskolu komandām “Mana Latvija 2019”

I.Ūzulāne

IP, 10.00

26.11

Nodarbība “Notāra profesija un tās nozīme” 12.klasei.

D.Zagorska

 

Decembris

4.12

Nodarbība “Datu aizsardzība” 11.klasei.

D.Zagorska

 

7.12.

Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” fināls

D.Baltkāje

Rīga

08.12.

Konkurss sākumskolēniem „Mini mīklu 2019”

R.Katkovska

IP, 10.00

 

Sastādīja:  dir.v.audz.d.I.Paramonova


Back to content | Back to main menu