Kaunatas vidusskola


Go to content

Skolēnu dome 2018./2019.m.g.

Highslide JSToni Anželo Fernandes 12.a, Maksims Ameļčenkovs 12.a, Armands Prančs 12.a, Inguss Sutins 11.a, Līna Šlapakova 11.a, Ērika Peļņa 11.a, Linda Keisele 11.a, Enija Kuzminska 10.a, Nadežda Kvjatkovska 10.a, Lija Saukāne 10.a, Renārs Duļkevičs 10.a, Jolanta Gaveika 9.a, Sandra Jakubenoka 9.b, Ērika Ruhmane 8.a, Sabīne Ameļčenkova 8.a, Marina Rusakova 8.aSkolēnu domes uzdevumi:

Sadarboties ar skolas administrāciju;

Radoši strādāt, būt aktīviem;

Uzklausīt skolotāju un skolēnu viedokļus;

Ārpusstundu aktivitāšu plānošana un organizēšana;

Pozitīva mikroklimata veidošana skolā;

Brīvprātīgais darbs;

Pieredzes apmaiņa ar citām skolēnu pašpārvaldēm;

Skolas tēla veidošana

Ērika Peļņa - skolēnu domes prezidente

Toni Anželo Fernandes - skolēnu domes prezidenta vietnieks

Līna Šlapakova - skolēnu domes sekretāre

Kaunatas vidusskolas skolēnu domi veido 16 cilvēki:

Toni Anželo Fernandes 12. a, Maksims Ameļčenkovs 12. a,

Armands Prančs 12. a, Inguss Sutins 11. a, Līna Šlapakova 11. a,

Ērika Peļņa 11. a, Linda Keisele 11. a, Enija Kuzminska 10. a,

Nadežda Kvjatkovska 10. a, Lija Saukāne 10. a, Renārs Duļkevičs 10. a, Jolanta Gaveika 9. a, Sandra Jakubenoka 9. b,

Ērika Ruhmane 8. a, Sabīne Ameļčenkova 8. a, Marina Rusakova 8. a

Komisiju sastāvs:

Komisija

Dalībnieki

Preses komisija

N.Kvjatkovska, Ē.Ruhmane,L.Šlapakova,T.Fernandes, L.Keisele

Kultūras un sporta komisija

Ē.Peļņa,S.Ameļčenkova,L.Keisele,M.Rusakova, E.Kuzminska, J.Gaveika

Rīcības komisija

I.Sutins,M.Ameļčenkovs,A.Prančs, S.Jakubenoka, L.Saukāne, R.Duļķevičs

Skolēnu pašpārvaldi novadā pārstāvēs:

Līna Šlapakova, Inguss Sutins.

Skolas vecāku  padomē piedalās:

Linda Keisele, Toni Anželo Fernandes.

Skolēni


Back to content | Back to main menu