Kaunatas pagasts


Go to content

Skolēnu dome 2020./2021.m.g.  

Highslide JSNikola Zariņa (8.a), Maksims Mihejevss (8.a), Nauris Katkovskis (9.a), Nikola Zariņa (9.a), Sabīne Ameļčenkova (10.a), Ērika Ruhmane (10.a), Jolanta Gaveika (11.a), Lija Saukāne (12.a), Daniela Dukšta (12.a), Nadežda Kvjatkovska (12.a)Skolēnu domes uzdevumi:

Sadarboties ar skolas administrāciju;

Radoši strādāt, būt aktīviem;

Uzklausīt skolotāju un skolēnu viedokļus;

Ārpusstundu aktivitāšu plānošana un organizēšana;

Pozitīva mikroklimata veidošana skolā;

Brīvprātīgais darbs;

Pieredzes apmaiņa ar citām skolēnu pašpārvaldēm;

Skolas tēla veidošana

Ērika Ruhmane - skolēnu domes prezidente

Jolanta Gaveika - skolēnu domes prezidenta vietniece

Kaunatas vidusskolas skolēnu domi veido 10 cilvēki:

Nikola Zariņa (8.a), Maksims Mihejevss (8.a), Nauris Katkovskis (9.a), Nikola Zariņa (9.a), Sabīne Ameļčenkova (10.a), Ērika Ruhmane (10.a), Jolanta Gaveika (11.a), Lija Saukāne (12.a), Daniela Dukšta (12.a), Nadežda Kvjatkovska (12.a)

Komisiju sastāvs:

Komisija

Dalībnieki

Preses komisija

Nadežda Kvjatkovska, Nikola Zariņa, Lija Saukāne

Kultūras un sporta komisija

Jolanta Gaveika, Daniela Dukšta

Rīcības komisija

Maksims Mihejevss, Nauris Katkovskis

Skolēnu pašpārvaldi novadā pārstāvēs:

Ērika Ruhmane, Ērika Ruhmane, Sabīne Ameļčenkova

Skolas vecāku  padomē piedalās:

Ērika Ruhmane .

Skolēni


Back to content | Back to main menu