Kaunatas pagasts


Go to content

Aktualitātes

 

“Skolas soma” aktivitātes Kaunatas vidusskolā 2022./23.m.g.2.semestrī

 Jau piecus gadus kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem, iepazīt nozīmīgākos Latvijas arhitektūras objektus, vēsturiskās vietas, sasaistot mācību programmu ar reālajā pasaulē esošām vietām, personībām, pilnveidojot prasmes un iemaņas. Programma sekmē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

 Kaunatas vidusskolā 2022./23.m.g.2.semestrī tika nolemts izmantot līdzekļus muzejpedagoģisko nodarbību apmeklējumam un īpašu Latvijai nozīmīgu vēsturisku un kultūrvēsturisku objektu apmeklējumam. Tika apmeklēti 4 muzeji: Latgales Kultūrvēstures muzejs Rēzeknē, Ludzas Novadpētniecības muzejs, Naujenes Novadpētniecības muzejs un muzejs Rīgā “Ebreji Latvijā”.Skolēni piedalījās gan nodarbībās “Zemes dzīļu noslēpumi”(1.-2.kl.), gan “Senās spēles un rotaļas”(4.kl.), gan iepazina ebreju kultūras savdabību(7.-12.kl.) un meklēja savas dzimtas saknes (4.-6.kl), gan izdzīvoja Boņuka dienas nodarbībā “Cilvēka bērns”(5.-6.kl.). Ārpusskolas vide un neformāls laiks ļāva skolēniem citādāk paraudzīties uz jau zināmo, bet no jauna iepazīto pēc tam integrēt mācību procesā. Muzejpedagoģiskās programmas ļauj skolēniem darboties citā vidē un vairāk izjust vēstures autentiskumu, dabas dažādību, piemēram, Ludzas muzejā nodarbībā “Dzīvnieku valstī”. Muzejos ir arī iespēja darboties dažādās darbnīcās – Naujenes muzejā 6.un 8.klases skolēni apgleznoja stiklu; daudzi iepriekš pat nenojauta, ka viņiem piemīt tāda pacietība un fantāzija, kā rezultātā tapa suvenīrs pašam vai mammai. Latgales Kultūrvēstures muzejā 4.klases skolēni iemācījās vairākas senās rotaļas un deju soļus, ko vēlāk var izmantot kādā brīvā brīdī, lai uzlabotu klases saliedētību.

 Vidusskolas klases devās mazliet tālāk un apmeklēja Rundāles pili un Līgatnes rehabilitātes centru. Baroka pērle, protams, 9.klašu skolēniem sniedza ieskatu 18.gs.arhitektūrā, kas tika aplūkota vizuālās mākslas stundās, un tā laika tikumos, tradīcijās, bet atjaunotais pils dārzs uzskatāmi pierādīja, cik daudz ir iespējams izdarīt, ja vien ir pacietība un zināšanas. Motormuzeja filiāles apmeklējums ļāva salīdzināt, cik tālu mūsdienās attīstījusies tehnika, cik ļoti ir mainījies ārējais izskats. Bauskas vecpilsētas un pils apskate sniedza pilnīgāku priekšstatu par vēsturisko ainu Latvijas vēsturē, kad Zemgalē notika cīņas par varu un brīvību. Līgatnes rehabilitācijas centrā 10.un 11.klasei bija iespēja sastapties ar salīdzinoši nesenu vēstures posmu, ko noteikti atceras vēl viņu vecvecāki. Līdz ar to bija interesanti iejusties viņu stāstītajā, ieraudzīt kopā dažādas detaļas, kas veido kultūrvēsturisko ainu 20.gs.2.pusē. Protams, jauniešiem radās daudz jautājumu, kāpēc nevarētu darīt to citādi, jo vērtības 21.gs.jau ir mainījušās – arī tas ir svarīgi, izprast rīcības cēloņus un sekas, jo jauniešu vecumposmā nostiprinās identitāte un vērtību sistēma.

 Katru reizi izbraucot un atklājot kādu Latvijas stūrīti sev, paplašinās gan izpratne par savas valsts vēsturi, gan tās skaistumu, gan ir izpratne par valsts svētkiem, gan arī paplašinās priekšstats par to, kā tas, ko māca skolā, darbojas dzīvē, kā izskatās dzīvnieki, kas redzēti grāmatā, pilis, par ko stāsta vēsture. Atgriežoties no ceļojuma laikā un telpā, skolēna personība iegūst jaunas iespējas.

 

 


 

Latgales kultūrvēstures muzeja apmeklējums

Highslide JS19.aprīlī Kaunatas vidusskolas 5.a un 6.a devās uz Rēzekni, lai apmeklētu Latgales kultūrvēstures muzeja nodarbību “Cilvēka bērns”. Muzejā mūs īpaši laipni sagaidīja nodarbības vadītāja un novadīja izzinošu un arī izklaidējošu nodarbību. Sākumā bērni iepazinās ar J.Klīdzēja personību, viņa biogrāfijas datiem, daiļrades veikumu, dzīves kurioziem. Pēc tam apmeklētāji tika iepazīstināti ar interesantākajām J.Streiča filmas epizodēm. Nodarbības beigās bērni paši izspēlēja epizodi no filmas, izpaužot savu radošumu un atjautību. Paldies muzeja darbiniekiem par sagādāto iespēju laiku pavadīt lietderīgi, radoši un izzinoši!

 

 

 

 


 

EmoTrain projekts Rēzeknes novadā

 Skola ir viena no tām sabiedrības vietām, kur īpaši aktīvi notiek informācijas plūsmas un vērtību apmaiņa starp dažādām paaudzēm un ir nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai būtu rezultāts. Var padzirdīt slāpstošo, ja krūzē ir ūdens, tāpēc krūzei jābūt piepildītai – tāpēc daudzi novada skolotāji izmantoja iespēju, ko sniedza biedrība “Miromida”(LV) un E-Academy (Bulgārija)ar Erasmus+ un JSPA līdzfinansējumu (laika rāmis: septembris 2022 – augusts 2023)– piedalīties projektā “EmoTrain” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555) . Projekta mērķis ir paaugstināt skolotāju un jaunatnes darbinieku psiholoģisko līdzsvaru viņu motivācijai strādāt jaunatnes sektorā. Projekta laikā dalībnieki iepazinās ar neirografikas, emocionālās inteliģences un neformālās izglītības metožu kombināciju stresa un spēcīgu emociju pārvarēšanai. Apmācību vadītāja no Latvijas puses ir Kristīna Kastronovo – biedrības “Miromida” līdzdibinātāja un valdes locekle, jaunatnes darbiniece un projektu vadītāja ar 15 gadu pieredzi Latvija, Zviedrijā un Itālijā, Latvijas NA treneru kopas neformālas izglitības trenere, kā arī neirografikas instruktore un estētiskā kouča trenere. No Bulgārijas puses projekta apmācības vada Gergana Deenichina – E-Academy īpašniece, neirografikas instruktore un estētiskā kouča trenere, specializējusies emocionālās inteliģences sfērā.

 Oktobrī – novembrī paralēli Bulgārijā un Latvijā notika aptauja skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par emocionālo noskaņojumu. Novembrī notika starptautiska tiešsaistes konference/seminārs “Skolotāju un jaunatnes darbinieku emocionālais balanss ”par aptaujas rezultātiem un neirografikas sesijas. Janvārī -februārī notika neirografikas koučings skolu grupām gan Latvijā, gan Bulgārijā, aptverot 60 dalībniekus. Papildus aktivitāte janvārī bija “EmoTrain Latgale” – 2 dienu apmācības ar British Council Latvia atbalstu Daugavpilī Latgales skolotājiem, lai sniegtu jaunas kompetences kritiskajā domāšanā, sniegt atbalstu emocionālā balansa veidošanā un paaugstinātu motivāciju darbam ar jauniešiem. Projektā piedalījās 28 pedagogi no Daugavpils, Galēniem, Kaunatas, Malnavas, Maltas, Preiļiem, Priežmales, Rugājiem, Rožupes, Stoļerovas, pārstāvot 13 Latgales skolas. Šajās apmācībās piedalījās arī 10 Rēzeknes novada skolotājas (Ināra Paramonova, Solvita Meļņičenko, Ilona Dubrovska, Rita Spruževnieka, Regīna Katkovska, Dace Zagorska no Kaunatas vidusskolas, Silvija Pranča no Rēznas pamatskolas, Sandra Štekele, Ksenija Orlova un Olga Lavrenova no Maltas vidusskolas). Apmācībās skolotājas iepazinās holistisko un sistēmisko pieeju balansa meklējumos, pasaku terapijas izmantošanu kritiskās situācijās, neirografikas metodēm. Jau februāra beigās – 24.februārī – Kaunatas vidusskolā notika vēl viena projekta aktivitāte: “Kritiskās domāšanas reiss”, kur projekta dalībnieces organizēja dažādas darbnīcas Kaunatas vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Ezernieku pamatskolas un Rēzeknes 5 pamatskolas jauniešiem, lai dalītos iegūtajās zināšanās un kompetencēs.

 Martā notika projekta “EmoTrain” ceturtais posms – studiju vizīte Bulgārijā, Sofijā 13. - 17.martam, iekļaujot jaunu algoritmu un metožu izveidi. Tajā piedalījās 12 skolotājas un jaunatnes darbinieces no Bulgārijas un 15 – no Latvijas. No Rēzeknes novada uz Bulgāriju mācību braucienā devās Maltas vidusskolas sociālo zinību skolotāja Olga Lavrenova, Rēznas pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Silvija Pranča un Kaunatas vidusskolas direktore Ināra Paramonova.

 Galvenās tēmas bija:

 Izpratne par emocionālo inteliģenci un kāpēc tā ir svarīga.

 5 universālas emocijas (neirografikas zīmējums).

 Pamatvērtību noteikšana (neirografikas zīmējums).

 Emocionālā epizode – teorija, praktiskie vingrinājumi, darbs mazās grupās.

 Pārliecība - 10 galvenie noteikumi (neirografikas zīmējums).

 Starptautiskā viedokļu un pieredzes apmaiņa.

 Kultūras programma un Sofijas pilsētas apskate, iekļaujot arī restorāna tumsā apmeklējumu.

 Pateicoties mācību vadītājām Gerganai Deničinai, Ralitsai Popovai no Bulgārijas un Kristīnai Kastronovo un Ludmilai Sokolovai no Latvijas puses ir iegūtas pozitīvas emocijas, lieliskas neformālās izglītības un nevardarbīgas komunikācijas darba metodes, kuras varēs izmantot sevis pilnveidošanai un darbā ar jauniešiem. Pie tam, sadarbojoties nedēļu dažādās aktivitātēs, tika izveidoti lieliski kontakti nākotnes projektiem un savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

 Šobrīd – aprīlī - ir projekta priekšpēdējais posms – jauno metožu testēšana un izplatīšana lokāli gan Latvijā, gan Bulgārijā jauniešu vidū.

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

 

 


 

"Velveta Trusis"

"Skolas soma" ietvaros, 16. decembrī pie sākumskolas bērniem viesojās Rēzeknes teātris "Joriks" ar izrādi bērniem "Velveta Trusis". Izrāde aizrauj bērnu fantāzijas uz brīnumaino rotaļlietu pasauli. Velveta Trusis drosmīgi stājas pretim visiem pārbaudījumiem un veiksmīgi tiek ar tiem galā. Viņa vēlme - kļūt īstam, piepildās.

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

 

 


 

Koncertlekcija "Citi zēni"

18. oktobrī "Skolas soma" ietvaros, 5.-12.klašu skolēniem bija iespēja noklausīties koncertlekciju, kurā uzstājās latviešu hiphopa un pop repa grupas "Citizēni" pārstāvji. Skolēni uzzināja interesantus mūzikas vēstures faktus, kuri tika arī atskaņoti. Dzirdēja populāru mūziķu dziesmas grupas līderu Roberta Memmēna un Dagņa Roziņa izpildījumā.

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

 

 


 

 

Nodarbība ar biznesa treneri Eduardu Krūmiņu

https://drive.google.com/file/d/1F34Mu40qEl8pec87eTr_5_bcBJo7ba5V/view

Nodarbība ar personības izaugsmes treneri Reini Širokovu

https://drive.google.com/file/d/1ZM4Nh_t74twieBt8RkTZnariijzvTs-W/view

 

 

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

 

Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē.

 

20 oktobrī

 

plkst.13.00

 

tiešsaistes diskusijā jauniešiem

 

“Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

 eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes

 profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un

 kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās

 piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu

 personības attīstīšanā.

 

plkst.19.00

 

tiešsaistes diskusija pedagogiem, karjeras konsultantiem, vecākiem

 

“Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

 Pārrunas kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna

 intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu

 un vecāku sadarbību bērna spēju un

 prasmju atklāšanā un attīstīšanā.  

 

 

 


 

Atpakaļ skolā

 Skola ir kā liela grāmata, kur katru gadu katra klase pāršķir grāmatas nākamo lapu. Arī šis mācību gada sākums nebija izņēmums. 1.septembris, tik zināms un tajā pašā laikā tik nezināms, jo ir jaunā sākums. Satikšanās ar skolas biedriem, skolotājiem un vecākiem, sarunas un vienkārša kopā būšana jau radīja svētku sajūtu. Šis 1.septembris bija pirmais Inārai Paramonovai kā direktorei, jo viņa savus darba pienākumus sāka pildīt vasaras nogalē. Īpaši emocionāls brīdis bija, kad skolas saimi uzrunāja iepriekšējā direktore Alīna Gendele. Viņa parakstījās skolas Zelta grāmatā par sirds un dvēseles ieguldījumu Kaunatas vidusskolas saimē. Tika apsveikti 14 1. klases skolēni. Skolēnu domes vadītāja Sabīne Ameļčenkova uzrunāja visus skolēnus ar aicinājumu aktīvi darboties, īpaši sveicot 10. klases jauniešus. Svinīgo līniju kuplināja skolas absolventu grupas "Reibums" uzstāšanās. Pēc līnijas skolēniem bija dažādas aktivitātes klasēs, jauniešu centrā "Buras", pagasta bibliotēkā. 1.-4. klašu vecākiem bija tikšanās ar psiholoģi Ingu Gedrimu no Baltas pūces skolas. Un atkal viss sākas no sākuma! Viss tik zināms un tajā pašā laikā tik nezināms.

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS      

 

 

Pages  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Back to content | Back to main menu