Kaunatas pagasts


Go to content

Interešu izglītība 

APSTIPRINU

Kaunatas vidusskolas direktore

_____________A. Gendele

02.09.2020.

Kaunatas vidusskolas interešu izglītības darba grafiks 2020./2021.m.g..

N.p.k.

Pulciņš

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Tautas dejas (2.-4.kl.)

Alla Silova

 

 

6.,7.st.

 

7.st. 

2.

Tautas dejas (5.-6.kl.)

Alla Silova

 

7.st.

 

 

8.st. 

3.

Tautas dejas (7.-9.kl.)

Alla Silova

 

 8.st.

8.st.

 

 

4.

Tautas dejas (10.-12.kl.)

Alla Silova

 

 

 

 

Sestdien

15.20-17.20 

5.

Koris (1.-4.kl.)

Anita Jurēviča

 

 

 

6.st.,8.st. 

6.st. 

6.

Vokāli instrumentālais ansamblis (9. - 12.kl.)

Dace Baltkāje

 

 

 

 

8.,9.st. 

7.

Folkloras kopa (2.-3.kl.)

Dace Baltkāje

 

 

 

 

6.,7.st. 

8.

Legorobotikas pulciņš (3.-7.kl.)

Evita Kairiša

6.,7.st.

6.,7.st.

6.,7.,8.st.

 

 

9.

Mehatronikas pamati (4.-6.kl.)

Juris Klismets

 

 

7.,8.st.

7.,8.st.

 

10.

Leļļu teātris(1.-6.kl.)

Velta Podvinska

7.,8.st. 

 

 

 

 

11.

Dāvanu darbnīca (1.- 5.kl.) zēniem

Sandra Sutina

6.,7.st.

 

 

 

 

12.

Dāvanu darbnīca (1.- 5.kl.) meitenēm

Sandra Sutina

6.,7.st.

 

 

 

 

13.

Rotaļlietu – mīļmantiņu darbnīca(1.-5.kl.)

Sandra Sutina

 

 

6.,7.st. 

 

 

14.

Mūsdienu dejas(1.-2.kl.)

Ieva Miezāne

 

 

6.,7.st.

 

 

15.

Mūsdienu dejas(5.-6.kl.)

Ieva Miezāne

 

 

8.,9.st.