Kaunatas vidusskola


Go to content

Individuālās/grupu nodarbības

2018.-2019. mācību gads

APSTIPRINU

Kaunatas vidusskolas direktore

                                     A. Gendele

V. Uzvārds

Mācību priekšmets

Diena, laiks

Klase

Telpa

B.Potašova

Matemātika

Pirmdien 7.,8.māc.stunda

12.

9.

E.Teivāns

Sports

Pirmdien 9.māc.stunda Otrdien 8., 9.māc. stunda Trešdien 8.māc.stunda

10.-12.

Sporta zāle

I.Peļņa

Latviešu valoda

Otrdien 7.māc.stunda

12.

10.

I.Peļņa

Zinātniski pētnieciskais darbs

Trešdien 8.māc.stunda

12.

10.

I.Selivončika

Zinātniski pētnieciskais darbs

Trešdien 8.māc.stunda

11.

14.

A.Klismete

Angļu valoda

Ceturtdien 8.māc.stunda

12.

4.


Skolotājs

Norises laiks

Telpa

E.Astiča

Otrdien, trešdien 13.50-14.35

Sporta zāle

M.Ameļčenkova

Trešdien 13.50-15.20

5.

A.Gribuste

Otrdien 13.50-14.30, trešdien 13.50-14.30, ceturtdien 13.50-14.15

8.

E.Teivāns

Piektdien 14.30-16.15

Sporta zāle

G.Savicka

Ceturtdien 12.00-13.10

23.

E.Kairiša

Pirmdien 14.30-15.15

21

M.Čudare

Pirmdien 13.50-14.50, otrdien 13.50-14.30

11.

A.Čuhnova

Otrdien 14.30-16.00, trešdien 14.30-15.00

19.

R.Spruževnieka

Pirmdien 12.45-13.50

22.

Ž.Kistere

Trešdien 13.50-14.30, 14.35-15.15,piektdien 14.35-15.05

17.

V.Kisteris

Pirmdien 15.05-16.00, trešdien 15.15-15.25, ceturtdien 15.05-16.00

26.

A.Klismete

Trešdien 14.30-15.20

4.

J.Klismets

Ceturtdien 14.30-15.40

Mājt.

D.Maslovska

Pirmdien 14.30-15.40

 

M.Mukāne

Trešdien 13.50-15.10, ceturtdien 8.10-8.40

6.

I.Peļņa

Pirmdien 8.10-8.40, otrdien 14.35-15.15, ceturtdien 14.35-15.15

10.

R.Katkovska

Ceturtdien 12.05-13.35

15.

I.Paramonova

Ceturtdien 14.30-15.15, piektdien 14.30-15.10

7.

B.Potašova

Trešdien 14.30-15.30, ceturtdien 13.50-14.35

9.

V.Podvinska

Otrdien 8.20-8.40, ceturtdien 8.20-8.40, 13.00-13.45

24.

I.Selivončika

Pirmdien 13.50-14.30, 14.35-15.25

14.

O.Ščukina-Kilaitene

Otrdien 14.30-15.10

1.

J.Šlapakova

Otrdien 13.50-14.20, trešdien 12.45-13.45

25.

I.Ūzulāne

Otrdien 14.30-15.45, trešdien 14.30-15.15

2.

S.Meļņičenko

Trešdien 15.20-16.00, ceturtdien 8.20-8.45, 15.20-16.00

Viz.m./mājt.


Back to content | Back to main menu