Kaunatas pagasts


Go to content

Individuālās/grupu nodarbības 2020.- 2021. mācību gads 

APSTIPRINU

Kaunatas vidusskolas direktore

                                     A. Gendele

 

 

V.Uzvārds

Mācību prierkšmets

Diena, laiks

Klase

Telpa

B.Potašova

Matemātika

Trešdiena ,7.māc.stunda

 

12.

7.

E.Teivāns

Sports

Ceturtdiena,  8.māc.stunda

 

11.

Sporta zāle

I.Paramonova

Latviešu valoda

Ceturtdiena,  8.māc.stunda

12.

7.

A.Klismete

Angļu valoda

Piektdiena, 8.māc.stunda

12.

7.kab.

 

Individuālās nodarbības 2020./2021.mācību gadā

Skolotājs

Norises laiks

Telpa

 

A.Gendele

Piektdien,13.05.-13.25

 

Sporta zāle

M.Ameļčenkova

Otrdien , 14.35-15.20

Ceturtdien, 13.50-14.35

 

5.kab.

A.Gribuste

Ceturtdien, 8.00-8.40

Piektdien, 13.50-15.25

 

8.kab.

E.Teivāns

Pirmdien, 13.50-14.30

Otrdien, 13.50-14.30

 

Sporta zāle

G.Savicka

Trešdien, 13.00-14.15

 

23.kab.

E.Kairiša

Otrdien, 14.35-15.15

 

21.kab.

A.Jureviča

Piektdien, 13.50-14.30

 

11.kab.

A.Čuhnova

Otrdien, 14.35-15.55

 

19.kab.

R.Spruževnieka

Pirmdien, 12.45-14.00

 

22.kab.

Ž.Kistere

Pirmdien, 14.30-15.10

Piektdien, 14.30-15.25

 

17.kab.

V.Kisteris

Pirmdien, 14.30-15.10

Piektdien, 14.30-15.25

 

26.kab.

A.Klismete

Ceturtdien, 14.35-14.55

 

7.kab.

J.Klismets

Ceturtdien, 14.35-15.55

 

4.kab.

D.Maslovska

Pirmdien, 13.05-13.45

Trešdien, 14.35-15.15

 

Konferenču

telpa

M.Mukāne

Pirmdien, 13.50-14.30

Otrdien, 14.35-15.15

4.kab.

7.kab.

 

I.Peļņa

Trešdien, 13.50-14.30

Ceturtdien, 14.35-15.55

 

10.kab.

R.Katkovska

0trdien, 14.25-15.15

Piektdien, 13.05-13.45

 

15.kab.

I.Paramonova

Otrdien, 13.50-15.00

 

7.kab.

B.Potašova

Prmdien, 14.30-16.10

 

9.kab.

V.Podvinska

Pirmdien, 12.05-12.45

Otrdien, 12.05-12.45

 

24.kab.

I.Selivončika

Pirmdien, 14.35-15.35

Piektdien, 13.50-14.30

 

4.kab.

O.Ščukina-Kilaitene

Pirmdien, 13.50-14.35

 

1.kab.

J.Šlapakova

Pirmdien, 12.05-12.45,

 Pirmdien, 13.45-14.15

 

25.kab.

Mājt.zēniem kab.

I.Ūzulāne

Otrdien, 13.45-15.40

 

2.kab.

S.Meļņičenko

 

Pirmdien, 15.15-15.45

Trešdien, 14.30-16.00

 

Viz.mākslas kab.


Back to content | Back to main menu