Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas izglītības programmas 

 

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

Licence

Nr.

Licencēšanas datums

Pamatizglītības programma

21011111

V_384

13.10.2016.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V-5861

20.11.2012.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

V-5996

24.03.2022.

Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121

V-5860

20.11.2012.

Vispārējas vidējās izglītības programma

31016011

V_3121

08.07.2020.

 


Back to content | Back to main menu