Kaunatas vidusskola


Go to content

Priekšmetu skolotāji

Marina Ameļčenkova
Angļu valoda
Velta Podvinska
Sākumskola
Aleksandra Čuhnova
Krievu valoda un literatūra
Evita Kairiša
Informātika
Aija Gribuste
Matemātika
 Eļa Astiča
Sports
Edgars Teivāns
Sports
 Regīna Katkovska
Sākumskola
Žanna Kistere
Ķīmija, sociālās zinības 
Vladislavs Kisteris
Fizika, matemātika 
Anita Klismete
Angļu un vācu valodas  
Juris Klismets
Mājturība, biznesa ekonomisko pamati
Maruta Čudare
Mūzika
Jevģēnija Šlapakova
Sākumskola
Daina Maslovska
Angļu valoda
Marija Mukāne
Latviešu valoda
Dace Zagorska
Vizuālā māksla
Ilona Peļņa
Latviešu valoda un literatūra
Biruta Potašova
Matemātika 
Guna Savicka
Sākumskola
Ināra Paramonova
Latviešu valoda un literatūra
Oksana Ščukina-Kilaitene
Bioloģija, veselības mācība
Irēna Selivončika
Ģeogrāfija
Solvita Meļņičenko
Vizuālā māksla
Rita Sprūževnieka
Sākumskola 
Stanislava Inkina

Interešu izglītība

Ingrīda Ūzulāne
Vēsture
Alla Silova
Skolas bibliotekāre
 
 Gaļina Borhova
Psihologs
Diāna Jonikāne
Logopēds
Sandra Viša
Folkloras kopas  ,,Rāznaviņa" vadītāja 
 

Back to content | Back to main menu