Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas tautas nams

Adrese:

Rāznas ielā 14, Kaunata, Kaunatas pag. Rēzeknes nov. LV – 4622

TN vadītāja Līna Šlapakova

Kontakttālrunis - 22046065

e - pasts: lina.slapakova@kaunata.lv

Katru gadu tradicionāli notiek pasākums „Tiem, kam pāri 55 gadiem…”, Jāņu dienas ielīgošana, „Bērnības svētki” un „Pilngadības svētki”, kāzu jubilejas sarīkojums “Kāzu valsis”, Ziemassvētku svinības.

Kaunatas TN darbības jau vairāk, nekā 55 gadus. Par pirmo kluba vadītāju Kaunatā strādāja Irēna Skudra. Savā laikā kluba/tautas nama vadītāju amatus ieņēma: Ļubova Opincāne, Tihons Turčins, Māris Kašs, Hina Trafimova, Irēna Čudare, Arturs Baltiņš, Ināra Žuravļova, Guntars Skudra, Gunta Paulāne. Visilgāko laika posmu kultūras dzīves organizēšanai Kaunatā veltīja kluba vadītājas Aina Silova un Janīna Kairiša.

Tautas nama pašdarbības kolektīvi

Kaunatas laiku kapela

1985.gadā nodibinājās kā Kaunatas kluba vokāli instrumentālais ansamblis.

Kā ansambļa dalībnieki savulaik darbojās Vladimirs Likovs, Aleksandrs Zaicevs, A.Senkāns, Regīna Mičule, Aleksandrs Ratnieks, Arturs Baltiņš, Antons Savickis, Broņislavs Savickis, Andris Katkovskis, soliste Guna Savicka.

90-jos gados ansamblis pārveidojās un ļoti aktīvi uzstājās kā TN lauku kapela. Klāt nāca Konstantīns Mednis, Staņislavs Komuļs. Kapelas vadīšanu uzņemas Arturs Baltiņš.

Kolektīvs ir Latgales televīzijas festivāla dalībnieks, vairākas reizes ir piedalījies Muzikantu saietos Latgales reģionā. Ņem dalību pagasta un novada koncertuzvedumos, vakaros un ballēs.

Deju kolektīvs „Kaunata”

Deju kolektīvs „Kaunata” tika dibināts 1986.gada maijā.

Kaunatas vidējās paaudzes kolektīva pastāvēšanas vēsture ir viena no senākajām Rēzeknes rajonā un novadā. Kā pirmās, kolektīvu vadītāja Maija Strutinska, Zuzanna Štekele un Ruta Mika. Vairāk nekā 10 gadus deju kolektīvu vadīja Genovefa Batarevska. Viņas vadībā Kaunatas jauniešu deju kolektīvs un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās 1990.g., 1993.g., 1998.g., 2003.g., 2008.gada Latvijas Vispārējo Dziesmu un Deju svētkos un 2001.gada Vispārējos Dziesmu svētkos „Rīgai – 800”.

No 2011.gada vidējās paaudzes deju kolektīva vadīšanu uzņēmās Alla Silova. Savā pastāvēšanas laikā kolektīvs ir sava pagasta, novada un republikas, deju un citu kultūras pasākumu dalībnieks, kā arī Lietuvas Republikas deju kolektīva „Rasas” ilggadējais sadraudzības partneris. Par Kaunatas deju kolektīva dalībniekiem dažādos darbības gados pabijuši vairāk nekā 60 Kaunatas, blakus pagastu un pat novadu un Rēzeknes pilsētas cilvēki. Dejotāju vidū ir ģimenes pāri, vecāki ar bērniem. Kolektīvs jau nosvinēja pastāvēšanas 30 gadu jubileju.

Jauniešu deju kolektīvs “Rasa”

Jauniešu deju kolektīvs ''Rasa'' dibināts 2002.gadā, vadītāja Alla Silova. Kolektīvs aktīvi darbojas un piedalās sava pagasta un novada,  kā arī Latvijas mēroga pasākumos, Lietuvas Republikas deju kolektīva „Rasas” sadraudzības partneris. Kolektīvs nesen svinēja savas pastāvēšanas 15 gadus. Un 2013.gadā kolektīvi piedalījās XXV Latvijas Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētkos.

Amatieru teātris “Runotoji”

Amatieru teātris ''Runotoji''  dibināts 2005.gadā,  vadītāja Nellija Vasiļjeva. Ar savu atraktivitāti ir pazīstams gan pagasta, gan pāri novada robežām. Regulāri piedalās Rēzeknes novada teātru kopu festivālos “Kaudzēm smieklu”.

Ik gadu TN rīko un organizē ap 80 tradicionālo, izklaides, valsts, izglītojošo, vieskolektīvu un citu pasākumu, kurus apmeklē ne mazāk kā 2300 dažāda vecuma skatītāju.

Back to content | Back to main menu