Zvanins


Go to content

Sākumlapa

 

Kaunatas pagasta pirmsskolas

izglītības iestāde „Zvaniņš”

 
Adrese:
Rāznas iela 32, Kaunatas pagasts LV-4622 Tel: 64667136,
E-pasts:
sandravisa@inbox.lv

Kaunatas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” tika atvērta 1986. gada 5. februārī. Tas bija svarīgs notikums pagasta dzīvē, jo lielākais ieguvums un gandarījums vecākiem ir viņu bērni: veseli, radoši, domājoši, zinātkāri, brīvi domās un darbībā, gatavi sadarbībai.

Bērnudārzs bija paredzēts uz 90 vietām, kas nodrošināja pagasta un tuvākās apkārtnes bērniem iespēju lietderīgi pavadīt laiku kopā ar citiem vienaudžiem, kamēr vecāki strādā.

No pašiem pirmsākumiem līdz šodien dienai bērnudārzā strādā audzinātājas/skolotājas – Sarmīte Skudra, Ilga Seņkāne, Žanna Kadacka, Marija Kozlovska. Savā laikā klāt nāca skolotāja Janīna Kairiša, skolotāju palīgi Ligita Uļjanova, Tatjana Švecova, Alla Silova, pavāre Sandra Puncule, sētniece Gaļina Jeršova, tehniskais darbinieks Maija Čurene un iestādes vadītāja Sandra Viša. Pastāvēšanas laikā iestādē pamainījās piecas vadītājas – Ināra Žuravļova, Genovefa Bogomola, Marija Mukāne, Marija Kozlovska un Guntars Skudra.

Pašlaik darbojas 4 vecuma grupas, kuras apmeklē 42 bērni. „Zvaniņš” ne tikai izglīto un attīsta bērnus, bet arī izklaidē! Iestādē par labām tradīcijām ir kļuvuši visu gadskārtu ieražu svētku svinēšana – Miķeļi (izbraukumi uz tīruma vai laukos); Mārtiņdiena (ciemošanās pie dažādiem dzīvniekiem un Kurmja pagrabā); Meteņi; Lieldienas un visjautrākie gada svētki Ziemassvētki. Ir padomāts par to, lai arī pieaugušie varētu jauki un interesanti pavadīt laiku dārziņā. Par tradīciju ir kļuvuši Sporta svētki ģimenēm, Vecvecāku pēcpusdienas, Māmiņu dienas svētku koncerts, Valentīndienas balles un citi pasākumi.

P.I.I. „Zvaniņš” darbību pašlaik organizē un vada: vadītāja un mūzikas skolotāja S.Viša; skolotājas M.Kozlovska, I.Seņkāne, S.Skudra un Ž.Kadacka; logopēde D.Jonikāne; skolotāju palīgi M.Grišunova, T.Valenieka T.Valenieka un L.Uļjanova; pavare S.Puncule un palīgs M.Čurene; medmāsa V.Čudare, sētnieks B.Savickis.


Back to content | Back to main menu