Razna plus


Go to content

Siltuma brīdis

Ir labi, ja kāds sirdī iemet

Klēpi baltu zvaigžņu...

Lai tas ir Ziemassvētku prieks,

Lai tas ir Jaunais gads.

Pagājušā gada nogalē biedrības „Rāzna Plus” sanāksmē Ženija Truskovska nāca klajā ar jaunu piedāvājumu labdarības iniciatīvai: apzināt Kaunatas pagasta vientuļos pensionārus un apsveikt viņus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Klātesošie biedri „iedegās” ar šo ideju un biedrības ietvaros tapa labdarības projekts „Siltuma mirklis”.

„Rāzna Plus” pārstāves sagatavoja sveču kompozīcijas, apsveikuma vārdus un novēlējumus, kā arī nelielu muzikālo sniegumu Santas Višas pavadījumā. Ar tiem devāmies apciemot zināmus vientuļos pensionārus. Kopumā labdarības akcijas laikā, no 18.decembra līdz 13.janvārim, tika apsveikti 23 adresāti. Labdarības aktivitāte „Rāzna Plus” biedriem bija jauninājums, tāpēc pastāvēja neliels uztraukums: kā cilvēki uzņems šāda veida sveicienus, vai laidīs nepazīstamus ļaudis mājās, kā mēs pašas pratīsim veikt uzņemto atbildību? Pārliecība par pareizu rīcību gaidīja mūs jau pirmajā iegriešanās vietā! Cik patīkami pārsteigti un emocionāli pārpildīti mēs jutāmies pie Stanislavas Inkinas, Irēnas Komules, Jevģēnijas Štekeles! Mūs sagaidīja sirsnīgas, atklātas dvēseles ar pateicības vārdiem!

Daudz abpusēju sveicienu Ziemassvētkos skanēja Marijas Brokānes, Venerandas Volkovas, Leontīnas  Kokorinas mājās. Jaungada vēlējumus personīgi saņēma Emīlija Silkāne. Kopā dziedātas dziesmas, runāti apsveikuma vārdi un degtas sveces pie Viktorijas Boļšakovas, Leontīnes Kovaļevskas, Jāņa Vondas un Jeļenas Saļņikovas!

Vistālākais ceļš uz Dubuļu pusi tika mērots pie Kazmirinas Avdoščenkovas, Marijas Smirnovas un Zojas Mihejevas; uz Matuļu pusi pie Dmitrija Strogonova.

Sniegotas ziemas aizputināti ceļi un daži citi apstākļi nedeva iespēju apciemot katru iecerēto adresātu personīgi. Šajā sakarā ar avīzes starpniecību vēlreiz sakām paldies radiem, kaimiņiem un aizbildņiem, kuri nogādāja sveicienus no biedrības „Rāzna Plus” Marijai Stacevičai, Annai Lubginai, Valērijai Altmanei, Jāzepam Žukam, Lidijai Peļņai, Eduardam Katkovskim, Irēnai Tarasovai, Valentīnai Sumarokovai! Par finansiālo atbalstu projektam pateicamies Kaunatas pagasta pārvaldei.

Mums, labdarības projekta „Siltuma mirklis” īstenotajām – Sandrai Višai, Sarmītei Skudrai, Sandrai Brokānei, Tamārai Kablanovai un man, jauna iniciatīva deva gandarījumu, pārliecību savai darbībai un apziņu par šāda veida aktivitāšu nepieciešamību! Ir doma turpināt iesākto arī nākamgad.

Cienījamie kaunatieši! Būtu svētīgi, ja rakstā pazīstamie un tuvie mums cilvēki būtu biežāk apveltīti ar mūsu uzmanību un nejustos piemirsti ikdienā!

Lai mums visiem panākumiem bagāts un patiesi cilvēcisks 2010.gads!

Biedrības „Rāzna Plus” vārdā, Janīna Kairiša


Back to content | Back to main menu