Razna plus


Go to content

Kopības brīdis

Tāpat kā daudziem Latvijas iedzīvotājiem, biedrībai „Rāzna Plus” valsts svētku jubilejas gads deva impulsu atdzīvināt savu darbību un sajust piederību sabiedrībai. Ar aizrautību kopsapulcē biedri izteicās par ideju atbalstīt un kuplināt valsts svētku programmu pagastā.

14.novembra pasākumu Kaunatas TN „Rāzna Plus” atbalstīja ar zālājā izveidotu karogu no svecēm un kartīšu izdalīšanu ar valsts Himnas vārdiem. Ar īpašu iedvesmu biedri uzņēmās tieši 18.novembrī organizēt Kaunatā „Kopības brīdi” Pirmsskolas Izglītības iestādes „Zvaniņš” teritorijā, zālājā izveidotajā Latvijas kartes kontūrā iespraužot paštaisītus karodziņus. Tas ļāva katram klātesošajam iekļauties kopīgā akcijā „Iededzies par Latviju”. „Iedegšanās” notika ar kopīgi dziedātām dziesmām un cilvēku vēlējumiem par garīgi stipru, sakoptu, darbīgiem cilvēkiem bagātu, drošu un par labklājīgu Latviju un Kaunatu. Uz svētku brīdi sanākušie rotāja P.I.I. „Zvaniņš” žogu ar valsts karoga krāsu lentītēm.

Pasākumā piedalījās gan bērni, gan vecāki, gan mazmazbērni ar vecvecākiem. Jaunākajam akcijas dalībniekam bija 1,5 gadiņi, bet vecākajam – 85

Biedrība „Rāzna Plus” pateicas P.I.I. Zvaniņš” kolektīvam, Kaunatas draudzei un prāvestam Haraldam, skolotājiem, ciemiņiem no Rēzeknes un visiem mīļajiem kaunatiešiem, kas klātienē un domās bija kopības brīdī Latvijas 90. Dzimšanas dienā


Back to content | Back to main menu