Kaunata


Go to content

Rēzeknes novada Kaunatas pagasta mājas lapa.

Mūsu adrese:
Rāznas iela 38 Kaunatas pagasts Rēzeknes novads LV 4622

Tālrunis: 646-67002, fakss: 646-67000

E-pasts:

Pārvaldes vadītājs:
vasilijs.basmakovs@makonkalns.lv
Lietvede - sekretāre:
janina.kairisa@kaunata.lv 

 
 

   Kaunatas pagasts atrodas Rēzeknes novada dienvidaustrumu daļā (28 km  attālumā no rajona centra) un  robežojas ar Krāslavas un Ludzas novadiem.

 Pagastu šķērso republikas nozīmes ceļš Rēzekne-Ezernieki-Dagda. Pagasts ir bagāts ar ezeriem un mežiem. Gleznaini pakalni mijas ar ieplakām.

      Pagasta teritorijā ir 32 ezeri, lielākie no tiem ir Pārtovas, Idzepoles, Dzerkaļu, Kaunatas, Vaišļu, Dubuļu, Marguču ezeri. Tūristu iecienīts ir Rāznas ezers, kas ir otrs lielākais ezers Latvijā. Lielākie purvi ir Zilais un Izotu purvs. Pagasta teritorijā atrodas vieni no augstākajiem pauguriem Latvijā:

Lielais Liepu kalns – atrodas 3 km no Kaunatas pagasta Dubuļu ciemata. Trešā augstākā virsotne Latvijā ( 289 m virs jūras līmeņa) un Dzerkaļu kalns.

Iedzīvotāji: 1333

57,1% no iedzīvotāju kopskaita ir darbspējas vecuma, 27,9% - pensionāri. 65,8% ir latvieši, 29,9% - krievi, 3,4% - citas tautības.      Kaunatas ciemats ir pagasta administratīvais un kultūras centrs. Te reģistrēts 563 iedzīvotājs. Dubuļu ciematā - 241.

     Pagastā ir dzimuši un dzīvojuši daudzi ievērojami cilvēki: Mihaēls Rots – misionārs, latgaliešu garīgo rakstu autors; Jezups Macilevičs – mācītājs, publicists, latgaliešu laicīgās rakstniecības aizsācējs; Meikuls Apeļs – rakstnieks, skolotājs, žurnāla „Latgales Škola” redaktors; Vitolds Vaišļa – mākslinieks-koktēlnieks, skolotājs, vairāku Latvijas baznīcu krucifiksu autors; Andris Vējāns – dzimis Donats Kalnačs, dzejnieks un rakstnieks, ilggadējs žurnāla „Karogs” galvenais redaktors; Konstantins Mednis – pedagogs, dzejnieks, rakstnieks; Jāzeps Brolišs – filozofijas doktors, profesors, pētījis Latgales latviešu likteņus Sibīrijā un izdevis grāmatu; Emīlija Gudriniece – ZA akadēmiķe, ķīmija zinātņu doktore; Jānis Igovens – koktēlnieks, gleznotājs.

     Kaunatas pagastā darbojas Kaunatas vidusskola, P.I.I. ”Zvaniņš”, Kaunatas tautas nams, Dubuļu klubs, Kaunatas I un Dubuļu II bibliotēkas, ambulance, aptieka, Jauniešu centrs „Kontaktligzda”, vairāki veikali. Kaunatas ambulancei ir izveidojusies cieša sadarbībā ar Norvēģijas Sarkano krustu.


------------------------------------------------------------------------

Jautājumus un ieteikumus sūtiet uz e-pastu: Wlad51@inbox.lv

------------------------------------------------------------------------


 

Back to contentBack to content | Back to main menu