Kaunatas vidusskola


Go to content

Lapa vecākiem

2017./2018.MĀCĪBU GADS

Trīs baltās patiesības

nemanāmas iet pa gadu takām.

-Tā pirmā LABESTĪBA

Katrā vārdā, ko viens otram sākām.

-Tai blakus GODĪGUMS,

kam jāvalda starp mums.

-Un ja vēl PIENĀKUMS

Šiem diviem mērķiem līdzi iet,

Tad patiesi -  citas laimes nevēliet!

(K.Skalbe)

Ziņas par skolu

Kaunatas vidusskolā šogad:

·     Mācās 215 skolēni ( uz 01.09.2017.);

·     Strādā 38 skolotāji;

·     Strādā 13 tehniskie darbinieki;

·     3 virtuves darbinieki;

·     ir 20 klašu komplekti.

Skolā ir 31 mācību kabinets, 2 sporta zāles, vingrošanas zāle, trenažieru zāle, galda spēļu zāle, bibliotēka, datorklase, ēdnīca, novadpētniecības darbnīca.

Projekti 2017./2018.m.g.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbildīgā direktora vietniece izglītības jomā Anita Klismete.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbildīgā skolotāja Dace Zagorska.

 

“Junior Achievement” projekts – IUK komercdarbības speciālists Guntis Klīdzējs.

Skola piedalās izglītības un personīgās izaugsmes projektā “Esi Līderis” – atbildīgie skolotāji: Marija Mukāne, Irēna Selivončika.

Skolas darba prioritātes

2017./2018. mācību gadam

  1. Pakāpeniski pārejot uz kompetenču  pieeju izglītībā, paaugstināt skolēnu personisko atbildību par mācību procesu un tā rezultātiem, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes.
  2. Iesaistīt skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolas  darba analīzē, plānošanā un pilnveidē.
  3. Rosināt  skolēnu  interesi  par  mācību uzņēmumu darbību, sadarbojoties ar Rēzeknes novada pašvaldības uzņemējdarbības konsultantu, Latgales uzņemējdarbības centru un citām ekonomikas veicināšanas  institūcijām.
  4. Uzturēt skolas prestižu sabiedrībā, sadarboties ar kaimiņu pagastu un novadu izglītības iestādēm.
  5. Turpināt veidot mācību un audzināšanas darbam labvēlīgu vidi skolā. Stiprināt patriotisma jūtas, izzinot savu novadu un   gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.

2017./2018.mācību gadā valsts pārbaudes darbi 3., 6., 9. klašu skolēniem

3.klasēm

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;

mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28.februārī;

diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2018. gada 8. martā.

6.klasēm

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa - 21. februārī;

mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa - 21. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;

latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2018. gada 1. martā;

dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

9.klasēm

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā;

latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijā;

mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 7. jūnijā, mutvārdu daļa - 7. un 8. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā

Jaunumi

Ar šo mācību gadu Kaunatas vidusskolā sāka darboties Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas 1.klase, kurā mācās Kaunatas vidusskolas 4. un 5.klašu skolēni.

3.-4.klašu skolēni sāka apgūt jaunu mācību priekšmetu “Novada mācība”.

Zināšanai

Skolas direktore – Alīna Gendele aicina vecākus uz tikšanos katra mēneša pirmajā pirmdienā no 15.00 līdz 17.00.

Psiholoģe – Gaļina Borhova skolā strādā otrdienās un ceturtdienās no 12.30 līdz 16.00.

Logopēde – Diāna Jonikāne skolā strādā pirmdienās un piektdienās no 12.00 līdz 15.00.

Bibliotekāre – Alla Silova skolā strādā otrdienās no 8.00 līdz 14.30, trešdienas no 8.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 15.30, piektdienās no 8.00 līdz 13.00.

1.-4.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās darba dienas grupu.

Saskaņā ar izstrādāto konsultāciju grafiku  skolotāji strādā individuāli ar skolēniem viņu spēju attīstībai.

Veselības punkta darbību nodrošina otrdien un ceturtdien no 8.00 līdz 13.00 medmāsa Gaļina Borhova.

2016.-2017.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem Rēzeknes novada skolās un valstī

(lauku vidusskolās pēc urbanizācijas tipa)

 

Secinājumi: diagrammā redzams, ka visos mācību priekšmetos centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi pārsniedz vidējos rādītājus gan novadā, gan valstī.

Skolas kopējie centralizēto eksāmenu rādītāji, salīdzinot ar kopējiem rādītājiem valstī 2016.-2017.mācību gadā

 

  

  

Secinājumi: Kaunatas vidusskolas vidējais kopējais rādītājs ir 60.89 %, valstī- 49,1. Vidējo rezultātu reitingā tas ļauj skolai ierindoties 76.vietā no 425 valsts skolām. Starp Rēzeknes novada skolām Kaunatas vidusskola ir labākā.

 

 

 

 

Pateicamies un lepojamies

Mēs lepojamies

-         ar skolēniem, kuri 2016./2017.mācību gadu pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm (7-10 balles): Inkins Mārtiņš, Bačkurs Kaspars, Sutina Ieva, Vaļuma-Talkiu Maria, Ameļčenkova Sabīne, Ruhmane Ērika, Stepiņš Daniels, Gaveika Jolanta, Vasilevska Elizabete, Bačkure Jolanta, Lukša Oļegs, Peļņa Ērika, Šlapakova Līna, Vasilevska Elvīra, Verpakovska Ilze, Ameļčenkovs Maksims, Fernandes Toni Anželo, Kilaitis Žanis, Kuzminska Sanita, Kudravska Daina, Zeltiņa Liāna, Dekterevs Eduards, Jermakovs Staņislavs, Kvjatkovska Viktorija, Plops Dmitrijs;

-         ar  panākumiem Draudzīgā aicinājuma fonda konkursā “Skolu reitings”;

-         skolotāja Līga Uzulnīce ieguva 2017.g.balvu, kas nosaukta izcilā skolotāja – Latgales pirmās Atmodas darbinieka, Rēzeknes Skolotāju institūta ilggadējā direktora, monsinjora Nikodema Rancāna vārdā nominācijā – “Par veiksmīgāko jaunā pedagoga debiju”.

Mācību gada brīvdienas:

rudens brīvdienas – 23.10.2017. līdz  27.10.2017.;

ziemas brīvdienas – 25. 12.2017 līdz 05. 01.2018.;

pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem –  12. 03.2018.marta līdz 16.03.2018.;

pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no  19.03.2018. līdz 23.03.2018.;

vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 1.06.2018. līdz 3108.2018.

Papildus brīvdienas 1.klasei: no 05.02.2018. līdz 09.02.2018.

Kaunatas vidusskola, 2017.gads

Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads LV-4622

Tel.64667253, e-pasts: kaunata@saskarsme.lv

Mājas lapa: http://skola.kaunata.lvBack to content | Back to main menu