Kaunatas pagasts


Go to content

Karjeras atbalsts  

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

1. nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

2. celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

3. motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un    vajadzībām

Programma 2021
Highslide JS

  

Kā pieslēgties tiešsaistes ekskursijām: https://enudiena.lv/ekskursijas

 

 

 

 
 

Kaunatas vidusskolas 7.-12.klašu skolēnu un  vecāku ievērībai!

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros šajā mācību gadā ir iespējams saņemt individuālo konsultāciju karjeras jautājumos. Karjeras izglītības pedagogs konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes. Konsultants ir atbildīgs par  izmantoto datu un informācijas konfidencialitāti. Pieteikšanās pa tālr.20203962 vai elektroniski dapacepe007@inbox.lv.

 

 

 

 


,,Veido savu nākotni pats!”

Highslide JS14.-16.augustā atpūtas kompleksā ,,Ezerkrasti” projekta Highslide JSNr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika dienas nometne ,,Veido savu nākotni pats!”.Tajā piedalījās Rēznas pamatskolas un Kaunatas vidusskolas 7.-9.klašu skolēni. ,,Ezerkrastu” saimniece Sandra Viša iepazīstināja jauniešus ar viesmīlības biznesu, tā plusiem un mīnusiem, profesijām un darbiem, kas iesaistīti šī biznesa funkcionēšanā. Tā kā daži no jauniešiem vēlas nākotnē mācīties un strādāt viesmīlībā, viņiem bija iespēja pārliecināties par savu izvēli. Par pasākumu rīkošanu detalizēti stāstīja un uzskatāmi rādīja Ozolaines tautas nama vadītāja Santa Ostaša. Viņa bija sagatavojusi ,,receptes” dažādām tematiskām ballītēm, ieteica telpu un galda noformējumu, dažādas aktivitātes un pasākumu programmas. Pie nometnes dalībniekiem ciemojās arī ,,Pasaule mūsu mājas” vadītāji Highslide JSun brīvprātīgie jaunieši no Vācijas un Itālijas. Prezentācijā tika sniegta informācija par projektu ,,Erasmus +” , brīvprātīgo darbu ES valstīs- kā pieteikties, kas būs jādara, kas nepieciešams, lai iesaistītos. Jaunieši labprāt iesaistījās aktivitātēs un valoda tam nebija šķērslis. Par to, ka hobijs var kādreiz kļūt par darbu, pastāstīja sporta skolotājs un karjeras izglītības pedagogs Edgars Jukna.Viņa vadītā nodarbība bija gan saistoša, gan jautra, gan lika saprast, ka hip hopa dejas tikai izskatās viegli. To pamatā ir nopietns darbs ar sevi. Karjeras izglītības pedagoģe Renāte Stikāne savā nodarbībā parādīja, cik liela nozīme ir sadarbībai un cik lielā mērā tā ietekmē rezultātu. Radošuma stundā  meklēja nestandarta risinājumus un idejas uzņēmējdarbībā. Noslēguma dienā skolēni devās uz Rāznas Nacionālā parka mācību centru, kur Irēna Broliša iepazīstināja jauniešus ar uzņēmējdarbību  RNP teritorijā, ar iedzīvotāju spēju izmantot vietējos dabas un kultūrvēstures resursus savai uzņēmējdarbībai. Školēniem bija iespēja apmeklēt foto izstādi par dabu RNP visos gadalaikos un baudīt ,,Rudo kumeļu pauguru” saimnieces, zirgaudzētājas  Jeļenas Stašules dzeju un zīmējumus par zirgiem. Pēc tam nometnes dalībnieki devās uz Jāņa Kuzminska elektroģitāru darbnīcu, kur iepazina gadiem ilgo koka ceļu līdz mūzikas instrumentam. Jauniešus pārsteidza darbietilpīgais un filigrānais ģitāras tapšanas process. Protams, katrs, kas vēlējās , varēja paspēlēt īstu elektroģitāru. Atgriezušies atpūtas kompleksā ,,Ezerkrasti” ,jaunieši apgleznoja katrs savu ,,karjeras akmeni”, izbaudīja pēdējos saulainos mirkļus pie Rāznas ezera un devās mājas ar jaunām atziņām, pozitīvām emocijām par pavadīto laiku un magnētiņu- savu ,,karjeras akmeni”.


TehnoBuss Kaunatas vidusskolā

Highslide JSProjekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālāsHighslide JS izglītības iestādēs” ietvaros 24.martā  Kaunatas  vidusskolā  viesojās  TehnoBuss  Latvija - ceļojošā mācību laboratorija , kas apmeklē vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs visā Latvijā. Pirmie  to apmeklēja skolas legorobotikas  pulciņa ,,Zirnītis” dalībnieki, lai rosinātu vēl lielāku interesi par nozari, rastu motivāciju apgūt nepieciešamos mācību priekšmetus  vecākās  klasēs. 6.-7.klašu skolēniem tika piedāvāta uzskatāma ekskursija, kurā viņi iepazina mūsdienīgu mašīnbūves un  metālapstrādes sistēmu darbību un pielietojumu , kas sastopamas  arī mūsu ikdienā. Vecāko klašu jaunieši iepazinās un mēģināja paši darboties ar programmējamām CNC metāla frēzi un virpu, automatizācijas mini-rūpnīcas ,,Festo”mezglu,  pneimatikas izmēģinājumu stendu, mehānikas eksperimentu darba galdu. Neatkarīgi no apmeklētāju vecuma , visus  interesēja 3D printera darbība un iespējas. Šķietami ,,vīrišķīgā” nozare radīja interesi arī meitenēs, kuras  labprāt iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs un demonstrēja savas zināšanas. Tāpat TehnoBusā  atradās  multimēdiju sistēmas—23” planšetdatori ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm, informācija par profesijām, vakancēm, darba vietām un atbilstošām mācību iespējām. TehnoBusu Kaunatā apmeklēja arī Rēznas pamatskolas 8.-9.klases skolēnu grupa. Tā bija lieliska iespēja skolu  jauniešiem iepazīt mašīnbūves iekārtas un sistēmas, to pielietojumu , pārliecināties, ka  nozarei ir nākotne, kā arī izglītības un karjeras iespējas. Pārliecībā, ka iegūtās zināšanas un informācija noderēs , esam atvērti  jauniem karjeras atbalsta pasākumiem  savā skolā, novadā un valstī!


Bitenieka  meistarklase  Kaunatas vidusskolā

Highslide JSProjekta ,,Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās Highslide JSizglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001) pasākumu   ietvaros  11.maijā Kaunatas vidusskolā notika  bitenieka Ivo Sutina meistarklase ,,Salds un ražots Latvijā”. Kopumā pasākumu apmeklēja 79  4.-9.klašu skolēni .Bitenieks iepazīstināja skolēnus ar stropa uzbūvi, šūnu sagatavēm, bišu produkcijas daudzveidību un nozīmi, piederumiem, kas nepieciešami strādājot ar bitēm, kā arī atklāja bišu dzīves noslēpumus. Iepriekšējās jauniešu zināšanas par šiem cilvēkam noderīgajiem kukaiņiem izrādījās mazas un virspusējas. Skolēni uzzināja, ka pastāv bišu šķirnes, cik noslogota un pienākumiem pilna ir bišu īsā dzīve, ka bitenieka profesija ir aicinājums un dzīvesveids. Meistarklasē tika demonstrēta   videofilma  par  vienu gadu bišu saimes dzīvē, bet pasākuma nobeigumā skolēni  nobaudīja  medu .


Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!” Kaunatas vidusskolā

Highslide JSKaunatas vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Highslide JSNr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pēdējā mācību gada dienā notika Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!”, kurā darbojās piecas radošo profesiju meistardarbnīcas. Fotogrāfa meistardarbnīcu vadīja pieredzes bagāts profesionāls fotogrāfs Aleksandrs Lebeds. Skolēniem bija iespēja uzzināt veiksmīgas fotogrāfijas noslēpumus, pašiem fotografēt, analizēt rezultātu, atklāt dronu izmantošanas iespējas fotogrāfiju veidošanā. Floristikas darbnīcu vadīja Solvita Meļņičenko. Tajā skolēni mācījās  izveidot pušķi absolventam. Lieli un mazi, meitenes un zēni ar aizrautību darbojās ar ziediem, līmpistolēm un dažādiem materiāliem. Floriste iepazīstināja  skolēnus ar šī darba specifiku, pušķu un rotājumu Highslide JSveidiem, pieprasījumu darba tirgū, izglītības iespējām. Nagu kopšanas speciālistes Mairitas Brolišas meistardarbnīca bija pieprasīta meiteņu vidū. Te varēja uzzināt, ka manikīrs nav tikai skaisti nokrāsoti un izdekorēti nagi, bet arī roku un kāju nagu kopšana, nagu stāvokļa uzlabošana, higiēnas pasākumu stingra ievērošana, pastāvīga izglītošanās, lai varētu sekot jaunākajām modes tendencēm un būt informētai par sasniegumiem tehnoloģijās. Vizāšista meistardarbnīcu vadīja Lāsma Leiņa. Viņa ne tikai veidoja skaistus un pavasarīgus zīmējumus uz skolēnu sejām, bet arī izstāstīja, cik daudzpusīgs un pieprasīts ir vizāžista darbs. Tā rezultātu var redzēt visapkārt- gan kino aktieru, skatuves mākslinieku, pasākumu vadītāju, šovu dalībnieku grimā un tēlos,  kā arī uzzināt,kur to var apgūt. Liela rosme valdīja frizieres  Antras Prančas meistardarbnīcā. Te skolēni uzzināja, kāds ir friziera darbs ikdienā, kur to var iemācīties, cik ļoti nepieciešams pastāvīgi izglītoties, apmeklēt meistarklases un seminārus. To, ka pēc friziera pakalpojumiem  pieprasījums ir ļoti liels, liecināja aktīvais apmeklējums, skolēnu jautājumi. Frizieres  meistardarbnīcā pēc pirmā griezuma tapa skaidrs, šodien ,,vīriešu” diena. Tā bija izglītojoši, vērtīgi, interesanti un jauki pavadīta pēdējā mācību gada diena, kas rosina izvērtēt  pasākumu un meklēt idejas nākošajam mācību gadam. Paldies visiem meistardarbnīcu vadītājiem par darbu , pacietību un brīnišķīgajām emocijām!


,,Rudo kumeļu pauguru” sniegtā meistarklase ,,Kas gudruoks- zyrgs voi mašeņa?”

Highslide JS26.maijā Kaunatas vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001Highslide JS “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums meistarklase ,,Kas gudruoks- zyrgs voi mašeņa?”, ko sniedza ,,Rudo kumeļu pauguri” Izglītojamie tika iepazīstināti ar zirgu nezināmo  vēsturi dažādos kontinentos un kultūrās. Ar lielu interesi skolēni klausījās Kristīnes Stašules stāstījumu par zirga ceļu pie cilvēkiem, viņa nozīmi cilvēka dzīvē gadsimtu griežos gan sadzīvē, gan karos, gan sportā, gan rehabilitācijā. Jauniešiem bija iespēja aplūkot zirglietas, novērtēt zirgu dresūras augļus, kā arī uzzināt, cik daudz un dažādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti zirga un cilvēka kopbūšanā: zirgkopji, zirglietu gatavotāji, jātnieku formastērpu , t.sk. arī apavu un galvassegu modelētāji un šuvēji, dresētāji un reitterapijas treneri, zirgu audzētāji, selekcionētāji u.c. Lepnumu un cieņu  izsauca ,,Rudo kumeļu pauguru” īpašnieku pašaizliedzīgais darbs zirgu šķirnes ,,Latgales rikšotājs” saglabāšanā. Izglītojamajiem bija iespēja jāt uz zirga īstos kovboju seglos, kā arī izjust ne īpaši ērto jāšanu  dāmu seglos. Pasākums bija ļoti interesants no pirmās līdz pēdējai minūtei, un skolēni neticībā, ka tas ir beidzies, ar skatieniem pavadīja skaistos dzīvniekus aizjājam. Liels paldies Stašuļu ģimenei par izglītojošo un interesanto meistarklasi, par iespēju iepazīt zirgus, sajust un novērtēt zirga un cilvēka saikni, kā arī sniegto informāciju par karjeras iespējām zirgkopības nozarē.


Back to content | Back to main menu